Sailung Ton Health Post 1 april 2024 overgedragen

Op 1 april is in het bijzijn van vele genodigden door de voormalige minister van financiën van Nepal de hr Shanker Prasad Koirala en onze voorzitter Jan Post het geboortecentrum overgedragen aan de gemeenschap en VDC. 

De volgende dag was er gelijk een vacinatie dag voor baby’s en peuters.

bevriend arts uit India

Nu er zo’n mooi schoolgebouw is gerealiseerd heeft het dorpsontwikkelingscommité [Village Development Committee=VDC] gevraagd of de stichting ook kan ondersteunen in het opzetten van een medisch steunpunt annex geboortecentrum. Recent is er een EHBO voorziening geopend met beperkte openings tijden. Voor echte medische zorg is men aangewezen op ziekenhuizen in omliggende plaatsen op 3 á 4 uur lopen. Voor zwangere vrouwen is het een uitdaging om ruim twee uur door velden en bergen te lopen naar het dichtstbijzijnde geboortecentrum (of één tot drie uur reizen per truck). 

Het steunpunt wordt opgezet in samenwerking met de al bestaande kliniek (Gaughar-kliniek) alwaar nu ook een klein ziekenhuis voorziening is gebouwd. Dit alles  onder de leiding van dr. Uddave Koirala. 

Het medisch steunpunt wordt locatie Managaun, een perceel rijksgrond in de omgeving van de school is hiervoor beschikbaar en wordt bouwrijp gemaakt. Ook zal de lokale overheid [VDC] borg staan voor het medisch personeel, de salarissen en alle exploitatie kosten.

Het doel is om 24 uur per dag medische service te kunnen verlenen.

a) Voor wie: gemeenschap en vooral zwangere vrouwen van Shailung VDC
b) Grootte van de groep: In Shailung VDC = Shailungeshwar is een dorpsontwikkelingscomité van 8 dorpen in het Dolakha-district in de Janakpur-zone in het noordoosten van Nepal.
Totaal ruim 13.000 inwoners in een gebied van 100 km2

Bereik Medisch Steunpunt Managaun[VDC] circa 3000 inwoners

c) De noden: het bouwen van 6 kamers voor medische- en bevallingsondersteuning, tijdelijke opname, 2 maal verblijf voor staf, opslag medicijnen + apparatuur en technische ruimte.   

Voorlopig plan en budget

Rotary Kathmandu mid-town

Tijdens het bezoek (nov 2021) is er ook overleg geweest met de oud, zittend en inkomend presidenten van de Rotary Kathmandu mid-town om over steun voor het Medisch Steunpunt Managaun te overleggen. Men staat er positief tegenover en we gaan gezamenlijk uitzoeken in welke maten er kan worden samengewerkt met Rotarians in Nederland en Duitsland om goede steun te realiseren. 

meeting Rotary Kathmandu Mid-Town
central post with 3 satellites

VDC overleg

Drie dagen na de opening van de school zijn Makkar, Krishna en Jan op bezoek geweest bij dhr. Rameshwor Upreti om het medisch centrum, in wat we noemen Sailung mid-town, te bekijken en te overleggen over de gewenste steun voor het uitbouwen van de medische steunpost vlak bij de school. Dit moet uitgroeien tot een volwaardige medische steunpost annex geboorte centrum welke 24 uur per dag alle dagen van de week bezet zal zijn.
De Health post in “mid town” (Sailungeshower) is in 2018 gedoneerd door Unicef. Op dit moment vindt er nieuwbouw plaats van een klein ziekenhuis om de medische zorg in de regio verder uit te breiden. Er is zelfs een landingsplaats voor een helikopter. Vanuit de centrale medische post bestaat het plan om 3 volwaardige satelliet posten te hebben waarbij de post bij de school met 2 uur lopen het verste is afgelegen van de centrale post.
Er is een stuk grond is beschikbaar en de VDC heeft formeel gevraagd of de Ton Memorial School Sailung Stichting daar een gebouw kan verzorgen. VDC zal zorgdragen voor de bezetting en exploitatie.

Sailungeshower Birth Center & Health Post
Birth Room Sailungeshower
Sailungeshower kleine ziekenhuis bijna operationeel
bouwlocatie op 500meter van de school

Commitment

Het schoolbestuur, gemeenschap en bouwteam hebben aangegeven dat ze zich graag toeleggen om zich in te zetten voor de realisatie van de Medische Steunpost als we de sponsoring van het project rond kunnen krijgen.

Oktober 2022 hebben we het groene licht kunnen geven voor de start van dit nieuwe project er op vertrouwend dat we het met uw  financiële steun helemaal kunnen realiseren.

design health post

De goedgekeurde bouwtekeningen zijn beschikbaar gesteld door VDC. Hierbij wordt uitgegaan van op de begane grond een bevallingskamer, een ziekenkamer, toiletruimte, spreekkamer voor de dokter, voorraadkamer en technische ruimte en  2 woonruimtes voor 2 verpleegsters op de boven verdieping. 

aanleg water voorziening

Medio november is gestart met de aanleg van een drinkwaterleiding.
De gemeenschap graaft meer dan 1000 meter waterleiding de grond in om water van de hoger gelegen rivier naar de bouwplaats te brengen.

Vanaf de hoger gelegen rivier wordt een gleuf gehakt in de rotsige grond dwars door het bos. Iedere week zaterdags (de zondag in Nepal) als het weer het toelaat een stuk(je). De 1000 meter waterleiding is geschonken door de kleine kerkgemeenschap in Sailung.

’s Winters als het hard vriest zal de leiding wel bevriezen maar dat is iedereen eigenlijk wel gewend. 

Gereed maken bouwgrond

Zoals was besproken heeft de VDC de opdracht gegeven om de bouwgrond bouwrijp te maken.

Dat is begonnen met het maken van een toegangsweg vanaf de doorgaande weg (zandweg).

De start met de grote bulldozer gaf heel wat reuring   in het dorp waar de nodige toeschouwers op af kwamen.

Na de weg is begonnen met het afgraven van de grond om het terrein vlak te maken. Grote keien zijn opzij gelegd. Die zullen later in het bouwproces zeker worden gebruikt. Mooi was de timing want bij de school waren net de tegels voor het schoolplein gekomen. Zo’n 15 vrachtwagenladingen zand zijn naar de school gebracht voor de ophoging en aanleg van de een mooi verhard schoolplein.

nl_NL