Medisch Steunpunt

bevriend arts uit India

Nu er zo’n mooi schoolgebouw is gerealiseerd heeft het dorpsontwikkelingscommité [Village Development Committee=VDC] gevraagd of de stichting ook kan ondersteunen in het opzetten van een medisch steunpunt annex geboortecentrum. Recent is er klein medisch (nood)steunpunt geopend met beperkte openings tijden. Voor echte medische zorg is men aangewezen op ziekenhuizen in omliggende plaatsen op 3 á 4 uur lopen. Voor zwangere vrouwen is het een uitdaging om ruim twee uur door velden en bergen te lopen naar het dichtstbijzijnde geboortecentrum (of één tot drie uur reizen per truck). 

Het is de bedoeling dat dit steunpunt wordt opgezet in samenwerking met de al bestaande kliniek alwaar nu ook een klein ziekenhuis wordt gebouwd. Dit alles  onder de leiding van dr. Uddave Koirala. 

Het medisch steunpunt wordt locatie Managaun, een perceel rijksgrond in de omgeving van de school is hiervoor beschikbaar. Ook zal de lokale overheid [VDC] borg staan voor het medisch personeel, de salarissen en alle exploitatie kosten.

Het doel is elke dag 24 uur per dag medische service.

a) Voor wie: gemeenschap en vooral zwangere vrouwen van Shailung VDC
b) Grootte van de groep: In Shailung VDC = Shailungeshwar is een dorpsontwikkelingscomité van 8 dorpen in het Dolakha-district in de Janakpur-zone in het noordoosten van Nepal.
Totaal ruim 13.000 inwoners in een gebied van 100 km2

Bereik Medisch Steunpunt Managaun[VDC] circa 3000 inwoners

c) De noden: het bouwen van 6 kamers voor medische- en bevallingsondersteuning, tijdelijke opname, 2 maal verblijf voor staf, opslag medicijnen + apparatuur en technische ruimte.   

Voorlopig plan en budget

Rotary Kathmandu mid-town

Tijdens het bezoek is er ook overleg geweest met de oud, zittend en inkomend presidenten van de Rotary Kathmandu mid-town om over steun voor het Medisch Steunpunt Managaun te overleggen. Men staat er positief tegenover en we gaan gezamenlijk uitzoeken in welke maten er kan worden samengewerkt met Rotarians in Nederland en Duitsland om goede steun te realiseren. 

meeting Rotary Kathmandu Mid-Town
central post with 3 satellites

VDC overleg

Drie dagen na de opening van de school zijn Makkar, Krishna en Jan op bezoek geweest bij dhr. Rameshwor Upreti om het medisch centrum, in wat we noemen Sailung mid-town, te bekijken en te overleggen over de gewenste steun voor het uitbouwen van de medische steunpost vlak bij de school. Dit moet uitgroeien tot een volwaardige medische steunpost annex geboorte centrum welke 24 uur per dag alle dagen van de week bezet zal zijn.
De Health post in “mid town” (Sailungeshwar) is in 2018 gedoneerd door Unicef. Op dit moment vindt er nieuwbouw plaats van een klein ziekenhuis om de medische zorg in de regio verder uit te breiden. Er is zelfs een landingsplaats voor een helikopter. Vanuit de centrale medische post bestaat het plan om 3 volwaardige satelliet posten te hebben waarbij de post bij de school met 2 uur lopen het verste is afgelegen van de centrale post.
Er is een stuk grond is beschikbaar en de VDC heeft formeel gevraagd of de Ton Memorial School Sailung Stichting daar een gebouw kan verzorgen. VDC zal zorgdragen voor de bezetting en exploitatie.

nieuw ziekenhuis met op achtergrond medisch health post
bouwgrond met school rechtsboven

Commitment

Het schoolbestuur, gemeenschap en bouwteam hebben aangegeven dat ze zich graag toeleggen om zich in te zetten voor de realisatie van de Medische Steunpost als we de sponsoring van het project rond kunnen krijgen.

De TMSS hoopt ook op uw  financiële steun zodat we medio 2022 het groene licht kunnen geven voor de start van dit nieuwe project.

design health post

de bouwtekeningen zijn al beschikbaar gesteld door VDC. Hierbij wordt uitgegaan van woonruimtes voor 2 verpleegsters op de boven verdieping en op de begane grond een bevallingskamer, een ziekenkamer, toiletruimte, spreekkamer voor de dokter, voorraadkamer en technische ruimte. 

nl_NL