De economische betekenis van de lokale landbouw is groot. Logisch dus dat wordt gezocht naar manieren om de opbrengst te verbeteren waardoor de economische situatie groeit (en daardoor ook weer de mogelijkheid dat meer gezinnen zelf de schoolbijdrage kunnen betalen).
Stap voor stap willen we in beeld krijgen wat de potentie is van het gebied qua bodem, klimaat en omstandigheden. Maar ook hoe de lokale boeren geïnteresseerd kunnen raken in een nieuwe aanpak en hoe we nieuwe kennis en teeltmethoden kunnen overdragen. Het is duidelijk dat we daarbij sterk moeten samenwerken met lokale partijen die al vaker met dat bijltje gehakt hebben. Gelukkig zijn er veel organisaties die zich daarop hebben toegelegd. We brengen dat momenteel in kaart en voeren gesprekken met deze organisaties.
Begin 2022 heeft al een eerste kennissessie plaatsgevonden, waarbij een groot aantal boeren aangaf interesse te hebben in vernieuwing van hun aanpak. Een goede voedingsbodem lijkt daarmee gelegd.