[rank_math_breadcrumb]

Centro medico

amico dottore dall'India

Nu er zo’n mooi schoolgebouw is gerealiseerd heeft het dorpsontwikkelingscommité [Village Development Committee=VDC] gevraagd of de stichting ook kan ondersteunen in het opzetten van een medisch steunpunt annex geboortecentrum. Recent is er een EHBO voorziening geopend met beperkte openings tijden. Voor echte medische zorg is men aangewezen op ziekenhuizen in omliggende plaatsen op 3 á 4 uur lopen. Voor zwangere vrouwen is het een uitdaging om ruim twee uur door velden en bergen te lopen naar het dichtstbijzijnde geboortecentrum (of één tot drie uur reizen per truck). 

Het steunpunt wordt opgezet in samenwerking met de al bestaande kliniek (Gaughar-kliniek) alwaar nu ook een klein ziekenhuis voorziening is gebouwd. Dit alles  onder de leiding van dr. Uddave Koirala. 

Het medisch steunpunt wordt locatie Managaun, een perceel rijksgrond in de omgeving van de school is hiervoor beschikbaar en wordt bouwrijp gemaakt. Ook zal de lokale overheid [VDC] borg staan voor het medisch personeel, de salarissen en alle exploitatie kosten.

Het doel is om 24 uur per dag medische service te kunnen verlenen.

a) Per chi: comunità e soprattutto donne in gravidanza di Shailung VDC
b) Dimensione del gruppo: In Shailung VDC = Shailungeshwar c'è un comitato per lo sviluppo del villaggio di 8 villaggi nel distretto di Dolakha nella zona di Janakpur nel nord-est del Nepal.
Un totale di oltre 13.000 abitanti in un'area di 100 km2

Raggiungi il centro di assistenza medica Managaun[VDC] circa 3000 abitanti

c) Le esigenze: realizzazione di 6 locali per assistenza medica e maternità, ricovero temporaneo, 2 alloggi per il personale, deposito medicinali + attrezzature e locale tecnico.   

sulla strada per il centro di supporto medico

Piano preliminare e budget

Rotary Kathmandu centro città

Durante la visita, ci sono state anche consultazioni con i presidenti precedenti, in carica e entranti del Rotary Kathmandu mid-town per discutere del supporto per il Medical Center Managaun. Le persone sono positive a riguardo e scopriremo insieme fino a che punto possiamo lavorare insieme ai Rotariani nei Paesi Bassi e in Germania per realizzare un buon supporto. 

incontro Rotary Kathmandu Mid-Town
palo centrale con 3 satelliti

Consultazione VDC

Tre giorni dopo l'apertura della scuola, Makkar, Krishna e Jan hanno visitato il sig. Rameshwor Upreti per vedere il centro medico, in quello che chiamiamo Sailung mid-town, e per discutere il supporto desiderato per espandere il posto di supporto medico vicino alla scuola. Questo dovrebbe trasformarsi in un vero e proprio posto di supporto medico e centro di nascita che sarà occupato 24 ore al giorno, tutti i giorni della settimana.
Il Posto Sanitario in “mid town” (Sailungeshower) è stato donato dall'Unicef nel 2018. Un piccolo ospedale è attualmente in costruzione per espandere ulteriormente l'assistenza medica nella regione. C'è anche una pista di atterraggio per elicotteri. Il piano è di avere 3 postazioni satellite a tutti gli effetti dalla postazione medica centrale, con la postazione della scuola che è la più lontana dalla postazione centrale con una camminata di 2 ore.
Un pezzo di terra è disponibile e il VDC ha chiesto formalmente se la Ton Memorial School Sailung Foundation può fornire un edificio lì. VDC si occuperà dell'occupazione e dello sfruttamento.

Sailungeshower Birth Center & Health Post
Birth Room Sailungeshower
Sailungeshower kleine ziekenhuis bijna operationeel
bouwlocatie op 500meter van de school

Impegno

Il consiglio scolastico, la comunità e il team di costruzione hanno indicato che sarebbero felici di impegnarsi nella realizzazione del Centro di supporto medico se riuscissimo a ottenere la sponsorizzazione del progetto.

Oktober 2022 hebben we het groene licht kunnen geven voor de start van dit nieuwe project er op vertrouwend dat we het met uw  financiële steun helemaal kunnen realiseren.

design health post

De goedgekeurde bouwtekeningen zijn beschikbaar gesteld door VDC. Hierbij wordt uitgegaan van op de begane grond een bevallingskamer, een ziekenkamer, toiletruimte, spreekkamer voor de dokter, voorraadkamer en technische ruimte en  2 woonruimtes voor 2 verpleegsters op de boven verdieping. 

aanleg water voorziening

Medio november is gestart met de aanleg van een drinkwaterleiding.
De gemeenschap graaft meer dan 1000 meter waterleiding de grond in om water van de hoger gelegen rivier naar de bouwplaats te brengen.

Vanaf de hoger gelegen rivier wordt een gleuf gehakt in de rotsige grond dwars door het bos. Iedere week zaterdags (de zondag in Nepal) als het weer het toelaat een stuk(je). De 1000 meter waterleiding is geschonken door de kleine kerkgemeenschap in Sailung.

’s Winters als het hard vriest zal de leiding wel bevriezen maar dat is iedereen eigenlijk wel gewend. 

Gereed maken bouwgrond

Zoals was besproken heeft de VDC de opdracht gegeven om de bouwgrond bouwrijp te maken.

Dat is begonnen met het maken van een toegangsweg vanaf de doorgaande weg (zandweg).

De start met de grote bulldozer gaf heel wat reuring   in het dorp waar de nodige toeschouwers op af kwamen.

Na de weg is begonnen met het afgraven van de grond om het terrein vlak te maken. Grote keien zijn opzij gelegd. Die zullen later in het bouwproces zeker worden gebruikt. Mooi was de timing want bij de school waren net de tegels voor het schoolplein gekomen. Zo’n 15 vrachtwagenladingen zand zijn naar de school gebracht voor de ophoging en aanleg van de een mooi verhard schoolplein.

it_IT