De Stichting Ton Memorial School Sailung doet haar uiterste best om zorg te dragen voor nauwkeurige, complete en up-to-date informatie op de website. Ondanks dat uiterste zorgvuldigheid wordt betracht, kan de Stichting Ton Memorial School Sailung niet garanderen dat de informatie op haar website altijd correct en volledig is.

De Stichting Ton Memorial School Sailung accepteert dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden. Aan de op de website gepresenteerde informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Deze website kan links bevatten naar websites die door andere organisaties worden ontworpen en onderhouden. De juistheid en volledigheid van de op deze websites gepresenteerde informatie kan de Stichting Ton Memorial School Sailung niet garanderen.

dinsdag 29 juni 2021
Onderwerp: Hoera de school in Sailung is in gebruik
Blij en trots kunnen we mededelen dat de eerste fase van het schoolproject is afgerond. Met dank aan alle familie, vrienden, bekenden en onbekenden die het mogelijk hebben gemaakt om dit te kunnen realiseren. Samen met het team in Sailung hadden we u trots de ingebruikname van het nieuwe schoolgebouw willen laten zien. Maar Corona zit helaas het schoolproject uiteindelijk toch nog in de weg.

De School
De bouw is tot eind maart zeer voorspoedig verlopen. Maar helaas is de materiaaltoevoer door de strenge lock- down begin mei helemaal gestagneerd. Nog maar drie van onze bouwvakkers konden aan het werk blijven. De andere mannen hebben een paar weken bij andere bouwprojecten in de buurt gewerkt. Men verbleef wel nog steeds in het gezamenlijke onderkomen. Toch is er stug doorgewerkt met het materiaal dat aanwezig was. Op een gegeven moment is het toch gelukt om met kleinere vrachtwagens het laatste materiaal geleverd te krijgen. Zo werd uiteindelijk toch met elkaar de laatste hand gelegd aan de stucwerk afwerking, ramen, deuren en elektra van de eerste fase. Het bouwteam gaat deze week weer naar huis. De meeste van hen zijn de afgelopen 9 maanden slechts 2 weken thuis geweest. Ze hebben 6, en vaak wel 7, dagen per week aan het schoolgebouw gewerkt. Het schilderwerk zal moeten worden uitgesteld tot het gebouw in september, na het regenseizoen, goed droog is. Maar, zodra de scholen weer open mogen zullen spoedig de eerste lessen in het prachtige nieuwe gebouw kunnen worden gegeven. In 9 maanden is een geweldig resultaat gerealiseerd.
Corona in Sailung
Indiase variant slaat hard toe
Tot april zijn er geen besmettingen in Sailung geweest. Eind mei waren er meer dan 150 mensen in de gemeenschap met Corona besmet. Gelukkig zijn er (nog) geen sterfgevallen door Corona bekend.
De mensen zijn bang. Door de lock-down stagneren de inkomsten in de gemeenschap.
De scholen zijn gesloten. Kinderen worden nog wel voorzien van huiswerk en testmateriaal zodat er een vorm van thuisonderwijs is.

Bij de school zijn mondmaskers en flesjes handsanitizer uitgedeeld.
Vrolijk Nieuws

Krishna en Shanti zijn verblijd met een gezinsuitbreiding, 30 april is Ruth geboren, het zusje van Gracy.
Doordat het nieuwe schoolgebouw bijna klaar is komen er ook extra aanmeldingen van nieuwe leerlingen binnen. Men ziet dat het serieus is.

Zoals Ramila bijvoorbeeld, zij is pas in de peutergroep begonnen. Raijb is in de UpperKinderGarten (vergelijkbaar met groep 2) begonnen. Hij loopt iedere dag in bijna 20 minuten met zijn vriendjes naar school.
Naar aanleiding van de vorige nieuwsbrief hebben we wederom 3 aanmeldingen om een kind te sponsoren mogen verwelkomen. In totaal hebben nu al 14 kinderen een vaste sponsor.
Ramila en Raijb staan samen met 5 kinderen op de wachtlijst voor schoolsponsoring.

2de fase, de invulling
Zoals eerder al aangegeven willen we heel graag doorpakken en ook de geplande afrondende invullingsfase aansluitend gaan uitvoeren. Dit betreft:

• Keuken voor schoolmaaltijden
• Computer / internet lokaal
• Woonruimte docenten
• Gemeenschapsruimte
• Sanitair gebouw
• Veilige speelplaats

De laatste begroting voor al het bovengenoemde met inrichting komt op €58.175,-. Dankzij al de mooie donaties hebben we al ruim 70% van het streefbedrag opgehaald en hoeven we nog “maar” €19.235,- te verwerven. Het plan is om in komende maand september, als we de financiering rond krijgen, met de bekende bouwploeg te starten met fase 2: de invulling.

Het bestuur is van plan om, als Corona het toelaat, in oktober de feestelijke opening van het nieuwe schoolgebouw in Sailung bij te wonen.

In Sailung zijn ondertussen veel gesprekken gevoerd over de mogelijkheden de school een bredere betekenis te geven. Dat heeft een lijst met activiteiten opgeleverd die in het gebouw kunnen plaatsvinden. Enkele daarvan gaan binnenkort starten waaronder een vrouwengroep die zich bezighoudt met basale taalontwikkeling en uitwisseling. Min of meer gekoppeld aan de schoolfunctie zelf is een bibliotheek voorzien, een computerlokaal en een keuken en moestuinen. Die laatste met name om de kinderen van een goede maaltijd te kunnen voorzien. De bibliotheek en computerfaciliteit staan ten dienste aan de hele gemeenschap.

De extra functies en nieuwe initiatieven
Geboortecentrum annex medische steunpunt
Het schoolgebouw verrijst voorspoedig. Het dorpsontwikkelingscommité heeft nu gevraagd of de stichting ook kan ondersteunen in het opzetten van een geboortecentrum annex medisch steunpunt. Nu moeten vrouwen ruim drie uur lopen naar het dichtstbijzijnde geboortecentrum (of één tot drie uur reizen per truck).
Het is de bedoeling dat dit steunpunt wordt opgezet in samenwerking met een al bestaande kliniek verder weg (Gaughar-kliniek), onder de leiding van dr. Uddave Koirala.
Container naar Nepal
Inmiddels is in Nederland schoolmeubilair aangeboden. Graag willen we ook lesmaterialen, medische apparatuur en andere zaken verzamelen. Onderzocht wordt hoe deze spullen vervoerd kunnen worden naar Nepal. Dit kan via containervervoer tot net over de grens in Nepal. Er moeten nog wel via ministeries in Nepal vergunningen en invoervrijstellingen worden georganiseerd.

 

 

Namasté,
mocht je na het lezen van deze nieuwsbrief vragen hebben kun je mij of één van de andere bestuursleden persoonlijk benaderen.

Met hartelijk groet namens het bestuur,

nl_NL