Wie zijn wij

De Stichting Ton Memorial School Sailung is een jonge, kleine, ambitieuze stichting en vol van energie. De stichting is opgericht in 2018 ter nagedachtenis van Ton van den Brink. Wij zetten ons in voor de bouw van een nieuw schoolgebouw en het behoud van de school in Sailung, Nepal. De stichting bestaat uit een bestuur en vrijwilligers in Nederland en een lokaal team in Nepal. 

De Stichting in Nederland

Het bestuur en vrijwilligers van de Stichting Ton Memorial School Sailung bestaat op dit moment uit familieleden en vrienden van Ton van den Brink.

Het Bestuur

Voorzitter - Jeannet Diteweg

Mijn naam is Jeannet Diteweg. Ik ben getrouwd met Marcel en werkzaam als Gz-psycholoog en systeemtherapeut bij de Geestelijke gezondheidszorg in mijn woonplaats. 

Vanaf het begin van deze eeuw heb ik onze twee uit Nepal geadopteerde kinderen mogen grootbrengen. We waren in de gelegenheid om de broers en zussen van onze kinderen in Nepal te sponsoren, zodat zij onderwijs konden volgen. In 2010 en in 2015 hebben we de families in Nepal ontmoet. Wij voelen ons zeer verbonden met de families en met Nepal. Onze vriend Ton van den Brink was samen met Ans, zijn partner, nauw betrokken bij onze kinderen. In 2014 is Ton met ons mee geweest naar Nepal en heeft hij kennis gemaakt met de families en het land.  In 2018 reisde Ton samen met Marcel, mijn man, naar Nepal, onder meer om een start te maken met de voorbereidingen voor de bouw van een school in Sailung. Het is in de geest van Ton dat we dit project verder uitvoeren.  We gunnen het de kinderen in Sailung zo, dat zij goed onderwijs krijgen! Het is Krishna en Shanti zo gegund om goed ondersteund te worden bij  het onderwijs dat zij aan de kinderen bieden; wat een enorme inzet hebben zij. Het is een eer om voorzitter van onze stichting te kunnen zijn.
Lees verder Minder
Penningmeester - Jan Schouw

Mijn naam is Jan Schouw. Ton was mijn beste vriend; we kenden elkaar al sinds de 2e klas van de middelbare school. En hebben elkaar sindsdien nooit meer uit het oog verloren. Ik ben opgeleid als bioloog en vrijwel mijn hele werkzame leven actief geweest in de wereld van 

duurzame energie. Lange tijd als directeur/eigenaar van een gerespecteerd adviesbureau. In die periode heb ik gemerkt dat de overvloed aan duurzame energie enorm is, maar dat we moeite hebben om het te oogsten.  Mijn bureau hield zich met name bezig met de vraag hoe we die rijkdom kunnen ontsluiten. Ik heb mijn leven lang gemerkt hoezeer het onderwijs dat wij genoten op de lagere school, middelbare school, en daarna de universitaire scholing, mij heeft gevormd en mij de mogelijkheden heeft geboden die ik heb gehad. Ik kijk daar in tevredenheid en dankbaarheid op terug. En nog steeds beschouw ik zelfstudie als een manier om op de hoogte te blijven, me te verwonderen over de snelle veranderingen in de wereld en mijn bijdragen te kunnen blijven leven aan de samenleving. Onderwijs is een basisvoorziening, die voor iedereen, waar dan ook beschikbaar moet zijn.

Het was daarom niet zo moeilijk om de functie van penningmeester te aanvaarden binnen de Stichting die goed onderwijs op gang wil brengen in Sailung Nepal.

Lees verder Minder
Secretaris - Anne van den Brink
Mijn naam is Anne van den Brink en ik draag met trots bij aan deze stichting. Mijn hele leven heb ik al een bijzondere band met Nepal. Goede vrienden van mij komen er oorspronkelijk vandaan. Zo wist ik al 

vroeg niet alleen hoe de vlag van Nepal eruit ziet en hoe lekker het eten smaakt, maar ook hoe anders veel kinderen in Nepal opgroeien. Vol liefde en in de prachtige natuur maar met hele andere kansen en mogelijkheden dan die wij gewend zijn. In 2018 werd mijn band met Nepal al helemaal voor het leven verankerd; mijn vader bracht er de laatste dagen van zijn leven door. Ik vind het ongelofelijk bijzonder dat er in zijn naam een school in Nepal staat waar kinderen elke dag bouwen aan een goede toekomst.

Met een toegewijde groep vrienden en familie bouwen wij nu verder aan de Ton Memorial School, in goede samenwerking met onze contacten en drijvende krachten achter de school in Nepal. Ik hoop op een dag Nepal en de school te gaan bezoeken om het land te ervaren waar mijn vader zijn hart aan had verpand.

Binnen de stichting heb ik de rol van secretaris waarbij ik me onder andere bezighoud met communicatie en contact met donateurs. Dank dat je de moeite neemt meer over onze stichting te lezen, namens alle kinderen van de school, namens mijzelf en vast en zeker ook namens Ton; bedankt.

Lees verder Minder

Vrijwilligers

Ans_Post_Vrijwilliger _Ton_Memorial_School_Sailung
Contacten - Ans Post

Mijn naam is Ans Post geboren en getogen in Blaricum. Ik heb 41 jaar de vrouw van Ton van den Brink mogen zijn. Samen kregen we onze prachtige dochter Anne.

Ik werk als Locatiemanager in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. 

Ton van wie we in maart 2018 zo onverwacht afscheid hebben moeten nemen ,was een sociaal ,hulpvaardig en warm mens die altijd voor een ander klaar stond.  Zowel in als buiten Nederland stond hij voor veel mensen van alle leeftijden en achtergronden klaar. Vanuit zijn grote hart en gedachten goed wil ik mij inzetten voor de realisatie van de nieuw te bouwen school in Sailung .

Het is fijn dat Krishna de hoofdonderwijzer van de Ton Memorial School in Sailung bij ons in Leiden geweest is en wij elkaar hebben leren kennen.  

Verdrietig dat wij Ton moeten missen , maar mooi en bijzonder dat we met elkaar als stichting de Ton Memorial School gaan realiseren .

Lees verder Minder
Sponsorwerving - Jan Post

Geboren en getogen in Blaricum, na 15 jaar werkzaam te zijn geweest bij Sikkens Akzo Nobel nog bijna 25 jaar gewerkt als VP Research International bij Fast & Fluid Management te Sassenheim.

Een week voor mijn pensioen, april 2018, overleed Ton op zijn laatste reis in Nepal.

Tijdens samenzijn met mijn zwager Ton kwam vaak het schoolproject  van Krishna in Sailung Nepal ter spraken. Ton was onder de indruk van de passie en gedrevenheid van Krishna waarmee hij zich inzet om de kinderen in Sailung een gedegen opleiding te kunnen geven. Ton zou zich dan ook vol inzetten om een goed schoolgebouw aldaar te helpen realiseren.

Deze bevlogenheid heb ik nu van hem overgenomen en ik zet me binnen de stichting als vrijwilliger mede in voor de sponsorwerving en het bouwproject. Ik ben dan ook in oktober 2019 twee weken naar Nepal Sailung afgereisd om met Krishna en Shanti op locatie de details voor het bouwen en beheren van een nieuw schoolgebouw te bespreken.  Ben ook onder de indruk geraakt van het eenvoudige leven in en rondom Sailung en de manier waarop Krishna zich inzet voor de gemeenschap.

Ik sta te popelen om weer naar Sailung af te kunnen reizen.

Lees verder Minder
Informatievoorziening - Nynke Post

Met veel bewondering heb ik gezien hoe mijn oom Ton zich inzette voor het bouwen van een school in Nepal. Hij was een prachtig mens en stond altijd voor iedereen klaar, zonder oordeel of verwachtingen. 

Door het enthousiasme van mijn vader, Jan Post, ben ik ook betrokken geraakt bij de stichting en wil ik graag bijdragen aan het verwezenlijken van de droom van Ton de kinderen uit het gebied Sailung een toekomst te bieden.

Lees verder Minder
Marcel_Wielenga_Vrijwilliger_Ton_Memorial_School_Sailung_Nepal
Nieuwbouw - Marcel Wielenga

Ik ben Marcel Wielenga en als vrijwilliger actief in de stichting. Vanaf 2001 zijn we als gezin sterk betrokken bij Nepal en konden we Krishna en andere kinderen sponsoren bij hun scholing. 

Nu hij zelf het initiatief heeft genomen tot het oprichten van een school voor de kinderen van Sailung willen we hem van harte ondersteunen. Het is van groot belang dat ook de kinderen die niets hebben een kans krijgen. Met onze stichting, familie en vrienden willen we dit mogelijk maken.

Lees verder Minder

Onze lokale partner in Nepal

Tijdens de oprichting van de school in Sailung is er een lokaal bestuur gevormd bestaande uit: 

De Schooloprichter Krishna Shrestha

Krishna Shresta
Krishna Shrestha

Lok Bahadur Shrestha,  Krishna Shrestha is de oprichter van Kids Learning English School Sailung, Dolakha, ook wel uitgesproken als K.L.E.S. Krishna is geboren en getogen in het afgelegen gebied Sailung in het district Dolakha van Nepal. Krishna studeerde af in Kathmandu met een master in sociaal werk. Na zijn studie werkte hij voor meerdere organisaties die mensen en vooral kinderen met een handicap helpen om hen beter onderwijs en dus een betere toekomst te geven. Tijdens zijn studie hielp hij de andere kinderen in het hostel waar hij woonde met hun huiswerk. Dit was zijn eerste ervaring met lesgeven. Na een paar jaar is hij teruggekeerd naar het dorp alwaar hij werd en wordt gezien als de eerste dorpsgenoot die een “echte”opleiding heeft genoten. In samenspraak is hij begonnen om in zijn huis een groep kinderen les te gaan geven. Vanuit verschillende gelederen , als ook in gesprekken met Ton , is hij gevraagd om een “echte” school te beginnen omdat het lokale onderwijs zeer beperkt was. Deze uitdaging is hij samen met zijn vrouw aangegaan met het huidige resultaat als gevolg.

Het lokale bestuur

bestuur Sailung vergadering
Het lokale bestuur, in vergadering
Makar is één van de meest succesvolle ondernemers van Sailung VDC. Hij  werkt hard en is eigenaar van de “grootste” winkel in het gebied. Hij is zijn ondernemen begonnen met 5 Nepalese rupee, wat gelijk staat aan ongeveer aan 4 euro cent. Veel van zijn zaken gaan op goed vertrouwen. Wanneer mensen niet het geld hebben om hem te betalen, doordat ze een seizoensgebonden beroep hebben, kunnen ze bij hem goederen op rekening kopen.

Makar is een van de actieve leden van de KLES Ton Memorial School Sailung. Hij weet de mensen te motiveren en heeft een groot probleem oplossend vermogen.

Shyam_Shresta_vice_chair_of_board_Kids_Learning_English_School_Ton_Memorial_School_Sailung_Nepal

Shyam Shrestha is de vicevoorzitter van het schoolbestuur van de Kids Learning English School, Ton Memorial School Sailung Nepal. Hij heeft een kleine kruidenierswinkel aan de weg tegenover het toegangspaadje naar de school. Hij is actief betrokken bij alle zaken rondom de school.

Lok Bahadur Shrestha (Krishna Shrestha ) na afronding van zijn studie Sociaal werk ging hij terug naar zijn geboorte dorp om les te geven aan kinderen die graag Engels wilde leren. In het schoolbestuur vervult hij de rol als secretaris en contactpersoon met de stichting in Nederland. Krishna houdt het bestuur op de hoogte van alle lopende en toekomstige zaken. Het contact met Nederland gaat in het Engels meestal via whats-app vaak meerdere keren per week met teksten, foto’s en filmpjes.

Shanti Shrestha heeft binnen de KLES een dubbele rol. Naast haar rol als penningmeester is ze ook een van de  leerkrachten van de school. Ze houdt contact met de ouders ten aanzien van het betalen van de schoolbijdrage voor de kinderen. Als het nodig is worden de betalingen later geaccepteerd in verband met beperkte middelen buiten het oogst seizoen. 

Na het behalen van haar master wiskunde aan de Technische Universiteit Kathmandu heeft ze 3 jaar lesgegeven aan het Kathmandu Kids Learning Center. Dit is een school voor kinderen met beperkingen.

Saphal Shrestha is een van de jongste bestuursleden van onze school. Hij werkt in een groentewinkel in Kathmandu. Elke maand reist hij af naar Sailung om zijn familie te bezoeken en een bijdrage aan de school te leveren.

Mina_Shresta_Board_Member_Kids_learning_English_School_Ton_Memorial_School_Sailung_NepalMina Shresta algemeen bestuurslid. Als moeder van 2 kinderen is ze zeer betrokken bij de ontwikkeling van de school in het dorp.

Savitri Shrestha is algemeen lid van KLES Ton Memorial School Sailung. Ze is tevens voorzitter van de vrouwengroep van het dorp. De vrouwengroep komt regelmatig bijeen met thema’s zoals bijvoorbeeld sparen waar ze bespreken hoe ze 50 Rupies = 40 Eurocent per maand kunnen sparen. Veel hulp om elkaar te motiveren.
Waarom heeft bijna iedereen de achternaam Shrestha?

Shrestha – Śrēṣṭha * – is een Nepalese achternaam met de betekenis “nobel” of “groots” in Sanskrit.[* wiki ] Shrestha kan ook verwijzen naar de Newar kaste van Shresthas die voorafgaand aan de eenwording van het moderne Nepal de regerende en administratieve Kshatriya-kasten vormden in het hof van de Malla-koningen van Nepal. Er zijn ruim 50 kasten families met de naam Shrestha bekend in Nepal en komen erg veel voor in het gebied Sailung en omgeving.

nl_NL