De start: elk kind in de regio Sailung, arm of rijk, sociaal lage of hoge klasse, wel of niet religieus de kans geven goed onderwijs te volgen en te groeien boven de eigen verwachtingen.

Onze visie

Onze inzet is het verbeteren van de sociale en economische situatie van kinderen en volwassen in Sailung. Onderwijs biedt  hiertoe een mooie basis. Door kinderen en volwassenen toegang te geven tot kwalitatief goed onderwijs krijgen zij kansen zich verder te ontwikkelen en bij te dragen aan verdere ontwikkeling van Sailung.  

Doelstellingen

Ons doel

Onze doelstelling is het ondersteunen, verbeteren en ontwikkelen van onderwijs, realiseren van medisch steunpunt en ondersteunen economisch landbouwontwikkeling van de Sailung gemeenschap in Nepal.

Wat willen wij realiseren?

Stichting Ton Memorial School Sailung wil zorg dragen voor de volgende zaken ter bevordering van goed onderwijs en instandhouding van de school:

 • Het faciliteren van de bouw van een passend schoolgebouw
 • Het aanschaffen van lesmateriaal
 • Het ondersteunen van zelfredzaamheid en verzelfstandiging van de school, inclusief lesmateriaal, leerkrachten en onderhoud gebouw
 • Het faciliteren van de bouw van een geboorte centrum annex health post
 • Het faciliteren van landbouw en gemeenschaps ontwikkeling doormiddel van cooperatie vorming en training
Zicht op KLES school Sailung Nepal
zicht op de school

De bestuurders van de stichting zijn benoemd voor een periode van 5 jaar en ontvangen geen beloning of vergoeding voor hun werkzaamheden. Het bestuur van de stichting komt ten minste twee keer per jaar bij elkaar om te vergaderen over strategie, acties, taakverdeling etc.

Het bestuur van de Stichting Ton Memorial School Sailung houdt zich onder meer bezig met:

 • Contact met donateurs, sponsoren en andere partners
 • Het adviseren van Nepalese contacten
 • Bepaling van strategie rondom de besteding verdeling van geld en goederen
 • Zeer regelmatig contact met team in Sailung in Nepal ter bevordering van de doelstellingen
 • Beheer van de website en social media kanalen
 • Het verwerven van naamsbekendheid door communicatie en andersoortige uitingen
 • Het organiseren van sponsoracties en/of evenementen
 • Financieel beheer van de stichting

Het bestuur van de stichting sluit ieder boekjaar (kalenderjaar) af met een jaarverslag waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid en waarin ook de jaarrekening en begroting worden opgenomen.

Het beleidsplan vindt je hier.

nl_NL