Jaaroverzicht & ANBI

Algemeen nut beogende instelling.

Stichtingen die aan bepaalde voorwaarden voldoen worden door de overheid als een ANBI aangewezen en geregistreerd. Een ANBI heeft een aantal belastingvoordelen. Stichting Ton Memorial School Sailung is ANBI geregistreerd.

RSIN/fiscaal (identificatie)nummer: 859340764

Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI

Giften zijn aftrekbaar van inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Het voordeel van schenken aan ANBI’s is dat u de gift geheel of gedeeltelijk in aftrek kunt brengen op uw belastbaar inkomen. De Belastingdienst betaalt dus mee aan uw gift. Door slim gebruik te maken van het belastingvoordeel, kunt u meer schenken met hetzelfde geld omdat de Belastingdienst na aangifte inkomstenbelasting het verschil terugbetaalt. U kunt er dus zelf voor kiezen om het voordeel te behouden of  extra te schenken aan de Stichting.

Het is dus voor u aantrekkelijk om eenmalig of als vaste donateur de Stichting Ton Memorial School Sailung te ondersteunen.

Als u een periodieke schenking overweegt kan deze schriftelijk vastgelegd te worden middels een Schenkingsovereenkomst.

U kunt een schenkingsovereenkomst hierboven downloaden  of aanvragen bij de penningmeester [email protected]

Wat is periodiek schenken?

Periodiek schenken ANBI.
Een periodieke schenking/gift is een structurele gift aan een goed doel (ANBI) die schriftelijk is vastgelegd in een onderhandse schenkings-overeenkomst. De looptijd van deze overeenkomst is minimaal vijf jaar. U moet tenminste 1 x per jaar een vast bedrag uitkeren. U mag zelf bepalen of u dat jaarbedrag opsplitst in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan een ANBI betaalt, of dat u het jaarlijkse bedrag in een keer betaalt.

Donatie_belasting_sponsoring
voor slechts €15 (netto) per maand al een leering gesponserd

Voordelen voor mij als donateur?

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugontvangt van de Belastingdienst. Giften die niet schriftelijk zijn vastgelegd als periodieke schenking/gift, zijn beperkt aftrekbaar.
Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u dus:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen ;    of
  • meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 46%. *Het percentage zal komende jaren worden verlaagd naar 37%. Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u zelf berekenen met de Schenkcalculator >>>

Voordelen voor ANBI’s?

De voordelen voor de goede doelen zijn dat zij met uw structurele steun vertrouwen en financiële middelen krijgen om hun doelstellingen te bereiken. Schenkt u uw belastingvoordeel mee dan kan het goede doel op een groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen.

Hoe regel ik een periodieke schenking?

Wilt u een bestaande donatie omzetten of wilt u direct een goed doel steunen met een periodieke schenking dan heeft u een schenkingsovereenkomst nodig. Deze overeenkomst is geldig zonder notariële akte.  De overeenkomst moet voor het belastingvoordeel  in plaats zijn voor de eerste donatie.  Als u de donatie regelt via een periodieke betaling van uw bank dan is daar verder geen omkijken meer naar.

Minder dan 5 jaar ?

Betaalt u de gift niet minimaal 5 jaar achter elkaar, bijvoorbeeld omdat u werkloos wordt? Of omdat de ANBI of vereniging niet meer bestaat?  Dan mag u de betaalde bedragen toch aftrekken, maar alleen als u heeft aangekruist op de schenkingsovereenkomst dat u ook mag stoppen met de jaarlijkse uitkeringen in genoemde gevallen.

Jaaroverzicht

De Stichting is 9 november 2018 opgericht.

Geldelijke zaken van de periode van oprichting tot 31 december 2018 zullen worden verantwoord in het jaarverslag van 2019. 

nl_NL