oprichting

De basis voor de school is gelegd door Krishna Shrestha. Krishna is geboren en getogen in Sailung, in het district Dolakha, Nepal. Krishna heeft gestudeerd in Kathmandu en daar zijn master sociaal werk behaald. Al tijdens zijn studie hielp hij kinderen met hun huiswerk in het hostel waar hij woonde. Na zijn afstuderen heeft hij gewerkt voor verschillende organisaties die mensen en kinderen met een beperking helpen met hun toegang tot onderwijs en het bouwen aan een betere toekomst. Krishna deed ervaring op met lesgeven en ontdekte zijn passie en missie voor het verbeteren van onderwijs.

Klachten van ouders

Vanuit deze overtuiging begon Krishna in 2016 een school aan huis in zijn geboorteplaats Sailung, waarbij hij onderwijs gaf aan 20 leerlingen. Ook Krishna’s vrouw Shanti hielp met lesgeven. Shanti komt uit hetzelfde district en heeft na haar studie wiskunde in Kathmandu op meerdere publieke en private scholen gewerkt. De thuis educatie van Krishna valt op bij veel ouders uit de regio en zij adviseren hem zijn eigen school te openen. Op dat moment zijn er een aantal basisscholen in Sailung, welke door de overheid worden gefinancieerd. Krishna hoort veel klachten van ouders en kinderen over dit onderwijs. Er lijkt weinig geleerd te worden op school. Krishna besluit onderzoek te doen naar het onderwijs in de regio en komt tot de conclusie dat kinderen in deze regio beter onderwijs verdienen.

Eerste schoolklas thuis bij Krishna en Shanti
ook buiten les

Kwaliteit – Community school

Krishna besluit een community school op te richten. Hiervoor krijgt hij steun van de lokale gemeenschap, diverse politieke partijen, de andere scholen in de regio van Sailung en een aantal Nederlandse donateurs. Krishna noemt de school ‘Kids Learning Englisch School’ (K.L.E.S.) en bouwt de school op eigen grond in zijn geboortedorp. Hoewel er openbare scholen in de regio zijn waar men gratis naar school kan gaan kiezen toch veel mensen voor de K.L.E.S. wegens bewezen kwaliteit in afgelopen jaren ten opzichte van de openbare scholen. Er zijn zelf kinderen die een uur lopen naar de school terwijl de openbare school 5 minuten vanaf hun huis is.

de opening 2017

Op 2 april 2017 wordt K.L.E.S. geopend, het is de eerste non-profit, openbare basisschool in Sailung waar arm, rijk en alle geloven en achtergronden samenkomen. 

De gedachten aan het bouwen van een echte school beginnen steeds verdere vorm aan te nemen. Eind 2017 is het duidelijk dat Marcel en Ton een wandeltocht in Nepal zullen gaan maken en nadien bij Krishna in Sailung op bezoek zullen komen om de plannen van het nieuwe schoolgebouw te bespreken.

feestelijke opening van de school

Dat liep allemaal anders dan gedacht. Toen Krishna vernam dat Ton in de bergen was verongelukt is hij  achter op de motor bij Makar in een record tijd naar Kathmandu gereden om Marcel waar mogelijk bij te staan.

In de weken erna heeft het schoolbestuur als eerbetoon aan Ton de naam van de school aangevuld met:  In the Memory of Ton van den Brink.

BOOMSTAMMEN EN GOLFPLATEN

Het oorspronkelijke schooltje bestond uit 5 klaslokalen en was opgebouwd uit boomstammen en golfplaten zonder ramen. De vloer bestaat uit aangestampte kleigrond. Er is geen verwarming en de wind waait door de spleten naar binnen. Het sanitair staat uit een gammel bouwwerkje met daarin twee kinder hurktoiletjes die afvoeren naar een achter het gebouwtje gegraven gat.

In de winter is het enorm koud in de school en de sneeuw waait er naar binnen. In de zomer is het daarentegen heel erg heet. Er is behoefte aan meer lokalen, beter sanitair, een keukentje, meer leraren en een lerarenverblijf. Dit laatste in verband met de afstand tot en de moeizame reis van en naar de stad.

class 1

de docenten 2022

Krishna Shrestha,

schoolhoofd en initiator van de school. Na 2 jaar ook nog extra druk te zijn geweest met de bouwcoördinator is Krishna blij dat hij zich nu kan richten op het verder uitbreiden van het onderwijs..

Shanti  Shrestha,

vrouw van Krishna en moeder van Gracey en Ruth.

Houdt zich vooral bezig met de allerkleinste kinderen maar geeft ook les in alle andere klassen wanneer dat nodig is.

 

Devaki Shresta

Juffrouw per juni 2020

Studeerde in Kathmandu en is door de Corona pandemie terug gekomen naar haar geboorte dorp Sailung. Devaki heeft ook een half jaar Japans gestudeerd.

Juffrouw Minita is 19 jaar oud en is geboren in Darjeerling India aan de grens bij oost Nepal. Ze heeft van kinds af aan altijd al onderwijzeres willen worden. Ze wil het beste uit de kinderen halen en ze voorbereiden op een goede toekomst. Minita komt iedere dag mee met de nieuwe schoolbus. Ze zal zich richten op de Engelse lessen. 

Suni Shrestha,

Is april 2022 begonnen met les geven in de laagste klassen. Ze woont in de gemeenschap op 1,5 uur lopen van de school zo’n 500 meter lager gelegen. gelukkig rijdt de schoolbus waar ze dagelijks mee heen en weer komt.

Salina  Shrestha,

Salina is net als Suni in april 2022 begonnen. Zij geeft les in alle onderbouw klassen.

Ze reist samen met Minita, Uni en al de kinderen dagelijks met de schoolbus naar school. 

Bikash Subedi

Een echte meester die door de kinderen op handen wordt gedragen. Bikash woont nu op 10 minuten lopen van de school. Vroeger heeft zelf ruim 1,5 uur moeten lopen om op school te komen.

 

Milan de schoolbus chauffeur

Milan heeft eerder als bulldozer operator gewerkt. Daarna een eigen landbouw bedrijfje. Nu rijdt hij de bus en werkt tussendoor op zijn land. Om kosten van diesel te besparen overnacht Milan 5 nachten per week bij het startpunt van de busrit. 

VERWACHTING VOOR 2024

Op dit moment (juni 2023) volgen ruim 110 kinderen onderwijs aan de Ton Memorial School. De kinderen zijn verdeeld over zeven groepen en vier docenten. Waaronder Krishna die ook de bouw coördinatie doet. De meeste lessen worden gegeven in de Engelse taal. De school bereidt de kinderen voor op vervolgonderwijs. De verwachting is dat het aantal leerlingen zal groeien naar ruim 120 leerlingen in 2024.

De geplande capaciteit van de nieuwe school:

– 120-150 leerlingen
– 5 docenten
– 3 kleuter groepen
– 6 hogere basisschool groepen
– 1 keuken
– 1 computer/internet lokaal
– 1 leraren ruimte
– Totaal 12 ruimtes van 4 bij 5,5 meter verdeeld over twee etages

we gaan verder

2 jaar later in 2020 is er een businessplan voor de school met een bijbehorend bouwplan voor een nieuw deugdelijk schoolgebouw met 12 lokalen te bouwen in de periode 2020-2024. Maar nu mei 2022 is het gehele bouwproject klaar en wordt er nog gewerkt aan de invulling van de extra faciliteiten. Dit hebben we alleen samen kunnen realiseren dankzij de hulp van alle donaties. 

Ontwerp Schoolgebouw K.L.E.S. In Memorial of Ton van den Brink

DE Nieuwbouw is klaar,
2 jaar eerder dan het eerste plan

School locatie : 27°34’19.81N  85°59’55.0″E  Lat/Long 27.572200, 85.998600 

HXCX+RC Sailungeshwor, Nepal

School, sanitairgebouw en speelplaats met alle gesttapelde muren. april 2022
sanitair gebouw met opslag
de bouwperikelen achter de rug juli 2022
School Sailung KLES in memory of Ton van den Brink
De school november 2022
nl_NL