De School

oprichting

De basis voor de school is gelegd door Krishna Shrestha. Krishna is geboren en getogen in Sailung, in het district Dolakha, Nepal. Krishna heeft gestudeerd in Kathmandu en daar zijn master sociaal werk behaald. Al tijdens zijn studie hielp hij kinderen met hun huiswerk in het hostel waar hij woonde. Na zijn afstuderen heeft hij gewerkt voor verschillende organisaties die mensen en kinderen met een beperking helpen met hun toegang tot onderwijs en het bouwen aan een betere toekomst. Krishna deed ervaring op met lesgeven en ontdekte zijn passie en missie voor het verbeteren van onderwijs.

Klachten van ouders

Vanuit deze overtuiging begon Krishna in 2016 een school aan huis in zijn geboorteplaats Sailung, waarbij hij onderwijs gaf aan 20 leerlingen. Ook Krishna’s vrouw Shanti hielp met lesgeven. Shanti komt uit hetzelfde district en heeft na haar studie wiskunde in Kathmandu op meerdere publieke en private scholen gewerkt. De thuis educatie van Krishna valt op bij veel ouders uit de regio en zij adviseren hem zijn eigen school te openen. Op dat moment zijn er een aantal basisscholen in Sailung, welke door de overheid worden gefinancieerd. Krishna hoort veel klachten van ouders en kinderen over dit onderwijs. Er lijkt weinig geleerd te worden op school. Krishna besluit onderzoek te doen naar het onderwijs in de regio en komt tot de conclusie dat kinderen in deze regio beter onderwijs verdienen.

Eerste schoolklas thuis bij Krishna en Shanti
ook buiten les

Kwaliteit – Community school

Krishna besluit een community school op te richten. Hiervoor krijgt hij steun van de lokale gemeenschap, diverse politieke partijen, de andere scholen in de regio van Sailung en een aantal Nederlandse donateurs. Krishna noemt de school ‘Kids Learning Englisch School’ (K.L.E.S.) en bouwt de school op eigen grond in zijn geboortedorp. Hoewel er openbare scholen in de regio zijn waar men gratis naar school kan gaan kiezen toch veel mensen voor de K.L.E.S. wegens bewezen kwaliteit in afgelopen jaren ten opzichte van de openbare scholen. Er zijn zelf kinderen die een uur lopen naar de school terwijl de openbare school 5 minuten vanaf hun huis is.

de opening

Op 2 april 2017 wordt K.L.E.S. geopend, het is de eerste non-profit, openbare basisschool in Sailung waar arm, rijk en alle geloven en achtergronden samenkomen. 

De gedachten aan het bouwen van een echte school beginnen steeds verdere vorm aan te nemen. Eind 2017 is het duidelijk dat Marcel en Ton een wandeltocht in Nepal zullen gaan maken en nadien bij Krishna in Sailung op bezoek zullen komen om de plannen van het nieuwe schoolgebouw te bespreken.

feestelijke opening van de school

Dat liep allemaal anders dan gedacht. Toen Krishna vernam dat Ton in de bergen was verongelukt is hij  achter op de motor bij Makar in een record tijd naar Kathmandu gereden om Marcel waar mogelijk bij te staan.

In de weken erna heeft het schoolbestuur als eerbetoon aan Ton de naam van de school aangevuld met:  In the Memory of Ton van den Brink.

BOOMSTAMMEN EN GOLFPLATEN

Het huidige schooltje bestaat uit 5 klaslokalen en is opgebouwd uit boomstammen en golfplaten zonder ramen. De vloer bestaat uit aangestampte kleigrond. Er is geen verwarming en de wind waait door de spleten naar binnen. Het sanitair staat uit een gammel bouwwerkje met daarin twee kinder hurktoiletjes die afvoeren naar een achter het gebouwtje gegraven gat.

In de winter is het enorm koud in de school en de sneeuw waait er naar binnen. In de zomer is het daarentegen heel erg heet. Er is behoefte aan meer lokalen, beter sanitair, een keukentje, meer leraren en een lerarenverblijf. Dit laatste in verband met de afstand tot en de moeizame reis van en naar de stad.

class 1

de docenten

Krishna Shrestha,

schoolhoofd en initiator van de school. Nu ook vooral bouwcoördinator.

Shanti  Shrestha,

vrouw van Krishna en moeder van Gracey en Ruth.

Houdt zich vooral bezig met de allerkleinste kinderen maar geeft ook les in alle andere klassen wanneer dat nodig is.

Devaki Shresta

Juffrouw per juni 2020

Studeerde in Kathmandu en is door de Corona pandemie terug gekomen naar haar geboorte dorp Sailung. Devaki heeft ook een half jaar Japans gestudeerd.

new teacher
Nawaraj Shrestha

Nieuwe meester per 11 november 2021. Nawaraj is 21 jaar oud en hij heeft een hogere business studie gedaan in Kathmandu. Hij woont 10 minuten lopen van de school. Is ook erg muzikaal en speelt verschillende instrumenten.

VERWACHTING VOOR 2024

Op dit moment (voorjaar 2022) volgen ruim 80 kinderen onderwijs aan de Ton Memorial School. De kinderen zijn verdeeld over zes groepen en vier docenten. Waaronder Krishna die ook de bouw coördinatie doet. De meeste lessen worden gegeven in de Engelse taal. De school bereidt de kinderen voor op vervolgonderwijs. De verwachting is dat het aantal leerlingen zal groeien naar zo‘n 120 leerlingen in 2024.

De geplande capaciteit van de nieuwe school:

– 120-150 leerlingen
– 5 docenten
– 3 kleuter groepen
– 6 hogere basisschool groepen
– 1 keuken
– 1 computer/internet lokaal
– 1 leraren ruimte
– Totaal 12 ruimtes van 4 bij 5,5 meter verdeeld over twee etages

we gaan verder

2 jaar later in 2020 is er een businessplan voor de school met een bijbehorend bouwplan voor een nieuw deugdelijk schoolgebouw met 12 lokalen te bouwen in de periode 2020-2024. Dit kunnen we alleen samen realiseren met behulp van alle donaties.

Ontwerp Schoolgebouw K.L.E.S. In Memorial of Ton van den Brink

DE EERSTE FASE VAN DE NIEUWBOUW​ GESTART

School locatie : 27°34’19.81N  85°59’55.0″E  Lat/Long 27.572200, 85.998600 

HXCX+RC Sailungeshwor, Nepal

les met en tussen de stenen
nl_NL