Schoolgebouw

IMG_2117

Sailung ligt in het oosten van Nepal op zo‘n 11 uur reizen van Kathmandu aan de voet van de Himalaya. In Sailung zelf was geen goede school. Kinderen moesten daarvoor naar een nabijgelegen gebied lopen. In 2016
is Krishna Shrestha een school aan huis begonnen om de kinderen in Sailung toegang tot goed onderwijs te geven. Op 2 april 2017 is het huidige schoolgebouw geopend.

Boomstammen voor school uitbreiding
palen voor de bouw van extra lokalen

boomstammen en golfplaten

Het huidige schooltje bestaat uit 5 klaslokalen en is opgebouwd uit boomstammen en golfplaten zonder ramen. De vloer bestaat uit aangestampte kleigrond. Er is geen verwarming en de wind waait door de spleten naar binnen.  Het sanitair staat uit een gammel bouwwerkje met daarin twee kinder hurktoiletjes die afvoeren naar een achter het gebouwtje gegraven gat. 

In de winter is het enorm koud in de school en de sneeuw waait er naar binnen. In de zomer is het daarentegen heel erg heet. Er is behoefte aan meer lokalen, beter sanitair, een keukentje, meer leraren en een lerarenverblijf. Dit laatste in verband met de afstand tot en de moeizame reis van en naar de stad.

SAM_5034

verwachting voor 2024

Op dit moment volgen 62 kinderen onderwijs aan de Ton Memorial School. De kinderen zijn verdeeld over vier groepen en twee docenten. Er wordt ook veel aandacht besteed aan de Engelse taal. De school bereidt de kinderen voor op vervolgonderwijs. De verwachting is dat het aantal leerlingen zal groeien naar zo‘n 120 leerlingen in 2024.

De geplande capaciteit van de nieuwe school:

  • – 120-150 leerlingen
  • – 5 docenten
  • – 3 kleuter groepen
  • – 6 hogere basisschool groepen
  • – 1 keuken
  • – 1 leraren ruimte
  • – Totaal 12 ruimtes van 4 bij 5,5 meter verdeeld over twee etages
School sailung design
Ontwerp schoolgebouw fase 1 + fase 2

De eerste fase van de nieuwbouw

Nu 2 jaar later in 2020 is er een businessplan voor de school met een bijbehorend bouwplan voor een nieuw deugdelijk schoolgebouw met 12 lokalen te bouwen in de periode 2020-2024.

Fase 1 in de periode 2020 – 2021 : 8 lokalen en fase 2 in de periode 2023-2024 : 4 lokalen.

Dit kunnen we alleen samen realiseren met behulp van alle donaties.

Er is met een drietal bouwbedrijven overleg geweest tav de mogelijkheden en kostenbegroting voor het bouwen van het nieuwe schoolgebouw in een tweetal fase.
Uiteindelijk is gekozen om met lokale bouwers het project te gaan doen. Een gedetailleerde kosten-begroting is aanwezig.

Labour #days1200
cement bags1225
Bricks18608
 etc etc

Deze resulteert in een totaalbedrag voor de

EERSTE FASE van:  bijna €75.000,-

Nieuwbouw KLES fase 1
fase 1, 8 lokalen in 2 etages
P1140763
nl_NL
de_DE en_US nl_NL