extra functies school en nieuwe initiatieven

In Sailung zijn ondertussen veel gesprekken gevoerd over de mogelijkheden de school een bredere betekenis te geven. Dat heeft een lijst met activiteiten opgeleverd die in het gebouw kunnen plaatsvinden. Enkele daarvan gaan binnenkort starten waaronder een vrouwengroep die zich bezighoudt met basale taalontwikkeling en uitwisseling. Min of meer gekoppeld aan de schoolfunctie zelf is een bibliotheek voorzien, een computerlokaal en een keuken en moestuinen. Die laatste met name om de kinderen van een goede maaltijd te kunnen voorzien. De bibliotheek en computerfaciliteit staan ten dienste aan de hele gemeenschap.

kinderen delen hun middageten

de extra functies

De moedergroep draait al langere tijd op een andere locatie. Er nemen tussen de 30 en 50 vrouwen aan deel. Zij ondersteunen elkaar op verschillende gebieden, en zonodig ook financieel.
Wanneer zij het schoolgebouw als bijeenkomst plaats kunnen gaan gebruiken, kan ook aandacht besteed worden aan onderwijs, aangezien een groot deel analfabeet is. Sabitri Shrestha leidt deze groep.

Het computer/internetcafé wordt ingezet voor het onderwijs aan de kinderen, maar zou ook een gemeenschapsfunctie kunnen krijgen. Op deze manier wordt het internet voor iedereen toegankelijk. In Nepal is een uitgebreid e-learning studieprogramma beschikbaar voor alle schoolniveaus inclusief educatiematerialen voor onderwijzers, zowel in het Nepalees als in het Engels.
Visma heeft inmiddels de laptops voor het computerlokaal gesponsord. Dabaki Shrestha leidt dit onderdeel.

Het plan is om een schoolkeuken in te richten en de mogelijkheid te maken voor een schooltuin waarin de leerlingen zelf leren om hun groenten te verbouwen. Dit vanuit de gedachte om een gezond voedingspatroon onder de aandacht te brengen. Vanuit de schoolkeuken kan de leerlingen minimaal één gezonde maaltijd per dag worden geboden. De keuken zal worden gerund door een team van moeders: Dil Maya Shrestha, Laxmi Shrestha en anderen om te ondersteunen.

Nieuwe initiatieven

geboortecentrum annex medische steunpunt

Het schoolgebouw verrijst voorspoedig. Het dorpsontwikkelingscommité heeft nu gevraagd of de stichting ook kan ondersteunen in het opzetten van een geboortecentrum annex medisch steunpunt. Nu moeten vrouwen ruim drie uur lopen naar het dichtstbijzijnde geboortecentrum (of één tot drie uur reizen per truck). 

Het is de bedoeling dat dit steunpunt wordt opgezet in samenwerking met een al bestaande kliniek verder weg (Gaughar-kliniek), onder de leiding van dr. Uddave Koirala. 

Container naar nepal

Inmiddels is in Nederland schoolmeubilair aangeboden. Graag willen we ook lesmaterialen, medische apparatuur en andere zaken verzamelen.  Onderzocht wordt hoe deze spullen vervoerd kunnen worden naar Nepal. Gedacht wordt aan containervervoer. Wij zoeken nog een plek in Nederland om de aangeboden materialen op te slaan tot ze vervoerd kunnen worden. 

Deel dit nieuwsbericht

Deel op facebook
Deel op linkedin
Deel op whatsapp
Deel op email
nl_NL