Nieuwsbrief mei 2023

5 jaar voorbij en zoveel kinderen blij!

Samen kijken we vooruit.

In memoriam: 20 maart 2018, de dag dat alles anders werd.

Mijn lieve Ton, vader van Anne, broer, zwager, oom en warme vriend is geheel onverwacht overleden in de bergen van Nepal. Die dag kreeg het gebouwtje met wat golfplaten de naam Ton Memorial School. Die maand ging mijn oudste broer Jan met vervroegd pensioen om alle tijd te steken in het ondersteunen van de Stichting Ton Memorial School Sailung. Er zijn inmiddels velen die het project van harte ondersteunen. Vanaf toen werd ook alles anders in Sailung. Er is een mooie school gebouwd waar meer dan 100 kinderen naar school kunnen gaan. Er is zelfs een schoolbus. Sailung heeft een mooie toekomst voor de boeg door de ontwikkeling van nieuwe projecten.
Ton zou zeker trots zijn en dat zijn wij ook. ❤️
Ans

 Verdrietig bericht over Shantos

Wat als de health Post er al was geweest… Dat schiet dan toch door je heen als het bericht komt dat Shantosh, leerling van groep 4, helaas overleden is door het drinken van landbouwbestrijdingsmiddel. Nadat hij s ’avonds erg beroerd was geworden is hij pas de volgende ochtend achter op een motor naar het lagergelegen ziekenhuisje gebracht. Daar bleek dat het gif al schade had veroorzaakt en is hij doorgegaan naar ziekenhuis in Kathmandu. Daar is hij twee dagen later overleden. Er is veel verdriet bij zijn familie en vrienden.

Het Sailung team en ons bestuur hebben de afgelopen maanden veel overleg gevoerd met verschillende partijen. In april hebben we Sailung bezocht en we willen graag de laatste resultaten met jullie delen.

Sailung Adventure: een reis vol impact en inspiratie!

Reisverslag van Jan Post, de voorzitter van onze stichting:
Verslag van een ongelooflijke reis naar Sailung, een magische plek op 140 km afstand van Kathmandu. In april ging ik, als vertegenwoordiger van het bestuur, op een tijdreiservaring. Ik reed gedurende zeven uur over verbeterde maar nog steeds uitdagende wegen in een jeep met vierwielaandrijving van Kathmandu naar Sailung. De door de burgemeester vorig jaar beloofde wegverbeteringen zijn in volle gang, wat blijkt uit de voortdurende transformatie van de route.
Ondanks dat het nieuwjaarsvakantie was, werd ik de volgende dag door ongeveer 80 kinderen bij de school begroet. Op dezelfde dag waren er bijzondere gasten: pastors uit Amerika kwamen samen met de pastor uit Kathmandu op bezoek: dhr. Rusty Russell, voorzitter van het Face of Faith Ministry USA, en dhr. Habakkuk van het Child Development Ministry of Kenya. Naast mooie verhalen en liederen hadden ze voor iedereen een nieuwe rugzak en schriften meegenomen.

De volgende dag, op nieuwjaarsdag, trok ik met familieleden naar Hoog Sailung, gelegen op een adembenemende hoogte van 3.120 meter. Ik was er al een paar keer eerder geweest met schoolkinderen, genietend van de serene omgeving. Deze keer ontdekte ik echter dat het voor velen een gekoesterde familietraditie is geworden om Hoog Sailung op nieuwjaarsdag te bezoeken. In het lokale nieuws werd geschat dat er meer dan 5.000 bezoekers aan de festiviteiten deelnamen, waardoor een onvergetelijke ervaring ontstond. 

School:

Bij bezoek aan de school was het hartverwarmend om getuige te zijn van de goed onderhouden school en sanitaire voorzieningen. Het verhoogde en betegelde schoolplein bleek een belangrijke toevoeging. Samen met Krishna zijn we verdergegaan met het inrichten van de computerlokaal en hebben we met succes een interactief schoolbord geïnstalleerd. Frequente stroomuitval vormde echter een uitdaging, die gelukkig kon worden verholpen door de generator op te starten. Verder hebben we de mogelijkheid onderzocht om een off-grid zonnepaneelsysteem te implementeren, wat technisch haalbaar is maar momenteel het budget van de school overschrijdt. We krijgen ondersteuning van Rotary Uelsen-Coevorden om deze uitdaging op te pakken.

Healthpost: 

Tijdens mijn bezoek is begonnen met de formele bouw van het Geboortecentrum/Gezondheidspost, een belangrijke mijlpaal. Volgens onze afspraak had de gemeente de toegangsweg al voltooid, de grond geëgaliseerd en funderingssleuven gegraven. Het was echt ontzagwekkend om getuige te zijn van de immense inspanning en talloze rotsen die zijn verplaatst om dit te bereiken. 

Landbouwproject:

Een essentieel onderdeel van het bezoek was de oriëntatie op ons landbouwproject. Onze aansluiting en samenwerking met ISARD (zie voor meer informatie hieronder) verliep zo goed dat we in Sailung een inventarisatiebijeenkomst hebben gehouden, in aanwezigheid van de burgemeester zelf. Zijn wijze woorden resoneerden diep: “Als je het project goed uitvoert, kunnen we een lichtend voorbeeld worden van innovatieve landbouw voor de hele regio.”

Ragini Upadhyaya:

Op de laatste dag had ik het voorrecht de getalenteerde kunstenaar Ragini Upadhyaya te bezoeken, met wie ons bestuurslid Jan Schouw in gesprek is voor het organiseren van een tentoonstelling in Nederland in het kader van samenwerking en fondsenwerving.

Afscheid:

Met pijn in het hart nam ik afscheid van onze geliefde familie en vrienden, me afvragend of ik in november zal terugkeren voor de opening van de Gezondheidspost of dat er volgend jaar een groter groepsbezoek gepland wordt om getuige te zijn van de opmerkelijke resultaten van het landbouwproject.
Ga met ons mee terwijl we deze buitengewone reis van transformatie en impact in Sailung voortzetten!

Ontwikkelingen rond de school:

Nummer 1 in de regio

In de regio wordt jaarlijks een schooltest gehouden om het niveau van het onderwijs te bepalen. Voor deze test moeten Class 3 en Class 5 van een aantal vakken opgaven maken en er is tijdens de test een onderwijsinspecteur aanwezig om toezicht te houden. Dit jaar mocht de Ton Memorial School ook meedoen met Class 3.
We waren blij en verrast toen het bericht kwam dat Class 3 het beste had gescoord van alle 36 scholen in de wijde omgeving. Een grote felicitatie voor de Class en het docententeam! We zijn nu al benieuwd naar de scores van volgend jaar.

verzegeling van resultaat met kaarsvet en vingerafdruk

Klaar voor het nieuwe schooljaar 2080


In Nepal viel het nieuwe jaar dit jaar op 14 april. Met het nieuwe jaar begint ook het nieuwe schooljaar en de school kan nu uitgebreid worden met de volgende groep, Class 5. De spullen die vorig jaar met de container zijn aangekomen, onder andere twintig pc’s, een interactief schoolbord en een noodstroomgenerator, zijn geïnstalleerd. Er is een computerlokaal ingericht en vanaf dit jaar zullen alle groepen ook computerles krijgen. Vorige maand zijn twee monteurs langsgekomen om de systemen gebruiksklaar te maken. Er is ook overleg geweest met de Nepalese stichting OLE NEPAL (www.OLENEPAL.org), die een uitgebreid digitaal lesprogramma aanbiedt waarbij de kinderen zelfstandig praktisch alle vakken ook digitaal kunnen oefenen.

Schoolbus kan door

We willen jullie graag op de hoogte brengen van de ontwikkelingen rondom de schoolbus. Zoals vorig jaar afgesproken, hebben we het gebruik en de financiën van de bus geëvalueerd. Helaas bleken de kosten veel hoger te zijn dan verwacht, waardoor dit een negatieve invloed had op de financiële zelfstandigheid van de school. 
Na uitvoerig overleg met de ouders van de kinderen die met de bus naar school komen, hebben 28 ouders van 34 kinderen die de school bezoeken, toegezegd om gezamenlijk de kosten voor chauffeur en brandstof voor hun rekening te nemen. Dit betekent dat de schoolbus kan blijven rijden en een grote groep kinderen en 3 docenten veilig naar school kunnen blijven reizen. 
De onderhoud- en reparatiekosten zullen hopelijk worden gedekt door sponsors van onze stichting, waardoor de school zelf niet belast wordt met deze kosten. 
We willen graag benadrukken dat we erg blij zijn met deze oplossing en de betrokkenheid van de ouders en sponsors. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen veilig en met plezier naar school kunnen blijven gaan. 

Health Post

Sinds 23 april zijn vijf bouwmannen, het bouwteam dat ook de school bouwde, met ondersteuning uit de gemeenschap 6 tot 7 dagen per week druk bezig met de bouw. We zijn blij om te kunnen melden dat de fundering gereed is en de eerste betonnen palen reeds overeind staan. Makar en Shyam, als leden van de bestuurscommissie bouw Healthpost, werken onvermoeibaar om ervoor te zorgen dat bouwmaterialen tijdig op de bouwplaats worden afgeleverd voordat de wegen door de regentijd onbegaanbaar worden. Inmiddels is al veel materiaal aangevoerd. We zijn enorm onder de indruk van het vakmanschap dat wordt ingezet om dit gebouw te realiseren. Zo zijn een paar grote bomen uit het bos met behulp van alleen een kettingzaag en centimeter kaarsrecht verzaagd tot grote planken en balken. Ook wordt er grondwerk verricht met slechts simpele hulpmiddelen. Momenteel is men bezig met de enorme staalconstructie. We kunnen niet wachten om het eindresultaat te zien. Als het weer niet te veel tegenzit, verwachten we dat het gebouw medio november opgeleverd wordt.  Mogelijk zal alleen het schilderwerk nog wat later, na de vorstperiode, worden gedaan. We houden jullie uiteraard op de hoogte van verdere ontwikkelingen en willen graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit project. 

Landbouwproject, samenwerking ICFON en ISARD

Landbouw vormt vrijwel de enige inkomstenbron van de bevolking en de keuze voor gewassen en teeltmethoden wordt van generatie op generatie overgedragen. Dit leidt tot een beperkte variatie aan gewassen met een lage productie. Eenzijdige voeding en magere oogsten zijn het gevolg. Het is daarom niet verwonderlijk dat in de gesprekken in Sailung het moderniseren van de landbouw als grote wens naar boven is gekomen. Wij willen deze wens graag helpen invullen omdat een duurzame landbouw naar onze overtuiging de basis vormt voor een duurzame samenleving en onze betrokkenheid op termijn overbodig gaat maken. En dat is toch uiteindelijk het ultieme doel!

Voor dit project hebben we, in overleg met Sailung, de samenwerking gezocht met de Nederlandse stichting www.ICFON.nl. Zij hebben, net als wij, als doelstelling om het welzijn van de bevolking in Nepal naar een hoger plan te brengen. Hun visie is dat zoiets moet beginnen met een stevige sociaal/economische impuls. En dat die impuls moet komen van een lokaal gespecialiseerd bureau. ICFON heeft daarom veel tijd gestoken in de professionalisering van de Nepalese instelling, www.isard.org.np . ISARD is gespecialiseerd in de sociaal/economische ontwikkeling van plattelandsgemeenschappen door modernisering van de landbouw. Ze doen dat door een meerjarige begeleiding en de lokale boeren stap voor stap te helpen in:
• Het vormen van coöperatieve groepen met eigen beheer van microkredietfonds;
• Het verbeteren van huidige teeltmethoden;
• Het stimuleren van goed bodemgebruik door compostering, bemesting;
• Het vergroten van het areaal aan gewassen dat wordt verbouwd;
• Het toepassen van hulpmiddelen (van kassen tot vormen van mechanisatie)
De resultaten van ISARD zijn opzienbarend, zowel de verbetering van de oogst als het grote draagvlak onder de lokale boerengezinnen. Wij geloven daarom in de kracht van hun aanpak en hebben hen als partner gevraagd een plan voor ons uit te werken, in samenspraak met vertegenwoordigers uit Shailung. Een eerste aanzet ligt er nu en dat biedt de kans voor zo’n 100 gezinnen om de komende jaren intensief begeleid te worden op weg naar een nieuw niveau van landbouwbedrijven. We onderzoeken nog of we nu al kunnen uitbreiden naar 200 gezinnen. Iedereen die er serieus mee aan de slag wil, is welkom binnen dit project. Speciale aandacht dat ook vrouwen binnen dit project mee kunnen doen en …. wie weet wat voor vragen hier weer uit voort komen. Het bijzondere is nog dat de Nepalese aanpak als twee druppels water lijkt op wat wij in Nederland met veel moeite proberen in te voeren: kringlooplandbouw, ofwel een landbouw die loskomt van externe input van stikstof door kunstmest en zware ‘gewasbeschermingsmiddelen’ om de immens hoge productie te blijven halen.

De methode van ISARD maakt gebruik van lokale kringlopen (compostering als belangrijke vaardigheid!), legt veel accent op juist bodemgebruik en watermanagement. Het gebruik van allerlei kunstmatige middelen wordt zoveel mogelijk vermeden. Het argument daarbij is vooral: het vermijden van extra kosten.
De Wilde Ganzen hebben aangegeven ons ook nu weer te willen ondersteunen. Met ICFON is een samenwerkingsovereenkomst opgesteld en met ISARD zullen we de komende weken tot een definitief plan van aanpak komen om in augustus dit jaar nog te kunnen starten.

Bezoek Ragini

De Nepalese kunstenares Ragini Upadhyaya kennen we ondertussen al een tijdje. Zij is een beroemdheid in eigen land en ondertussen ook ver daarbuiten: Ragini Upadhyaya – Wikipedia. Wij hebben het afgelopen jaar geprobeerd om een tentoonstelling van haar werk te organiseren in Nederland. Haar sociale bewogenheid en de kansen die ze kinderen wil geven maken haar ook tot een ambassadeur van onze stichting. Begin augustus zal ze Nederland bezoeken en wij gaan een programma maken waarin we haar laten kennismaken met zoveel mogelijk partijen en dierbare vrienden en kennissen die bij onze stichting betrokken zijn. We hopen in een volgende nieuwsbrief het programma te kunnen presenteren.

Dank aan sponsoren

Beste sponsoren, 
Wij willen graag van deze gelegenheid gebruik maken om jullie oprecht te bedanken voor jullie waardevolle steun aan het Sailung-project. Dankzij jullie genereuze donaties, sponsoring van kinderen, verjaardags- en trouwgeschenken, en andere vormen van ondersteuning, kunnen we ons werk in Sailung voortzetten en de gemeenschap blijven helpen. 
Jullie bijdragen hebben een enorme impact gehad op Sailung en hebben ons in staat gesteld belangrijke vooruitgang te boeken. We hebben kunnen investeren in de geweldige schoolfaciliteiten met sanitaire voorzieningen en het creëren van een prachtig schoolplein. Dankzij jullie steun zijn de kinderen met veel enthousiasme aan het nieuwe schooljaar kunnen beginnen. 
Daarnaast willen we jullie bedanken voor jullie steun bij de bouw van het Geboortecentrum/Health Post. Dankzij jullie bijdragen hebben we de eerste stappen kunnen zetten naar de verwezenlijking van deze belangrijke faciliteit, die een positieve impact zal hebben op de gezondheidszorg voor moeder en kind en de rest van de families in Sailung. 
Jullie betrokkenheid is een ware bron van inspiratie voor ons. Sailung blijft groeien en bloeien dankzij jullie onmisbare steun.   
We kijken ernaar uit om onze samenwerking voort te zetten en samen nog meer mijlpalen te bereiken. Samen kunnen we een blijvend verschil maken en de toekomst van Sailung verder verbeteren.

Namasté Het bestuur

Wilt u Sailung steunen om verder te ontwikkelen?

Klik dan op onderstaand Doneerbutton.
Dan wordt u doorgeleid naar de website.

Uw steun zorgt voor blijvende ontwikkeling!

Deel dit nieuwsbericht

nl_NL