Nieuwsbrief maart 2022

phase 2 results

Nieuwsbrief | maart 2022

Laatste ontwikkelingen bouw,

container en meer

Beste lezer,

Tjonge, wat zou Ton trots zijn geweest op wat er van zijn droom is gerealiseerd met de bouw van de nieuwe school in Sailung. Het is 20 maart alweer 4 jaar geleden dat Ton verongelukte in de bergen van Nepal. Voor altijd in ons hart.

Middels deze nieuwsbrief willen we een “korte” update geven van het project in Sailung.
• de school
• de bouw, de lassers en muurtjes stapelen
• donateurs, sponsorkinderen, kookkachelproject
• zeecontainer transport
• medische steunpost

De school


De kinderen en docenten genieten erg van het prachtige nieuwe schoolgebouw. Helaas moest de school wegens de enorme corona toename in Nepal eind december ruim 4 weken de deuren sluiten. Daarna bleef de school nog gesloten wegens hevige sneeuwval en onbegaanbare velden en paadjes. Maar nu kunnen de kinderen weer volop met plezier naar school.

Ondertussen worden alle plannen gemaakt voor het verder inrichten van de nieuwe ruimtes:
– Schoolkeuken: het plan is om schoolmaaltijden te verstrekken en een schooltuin aan te leggen waarin de leerlingen leren om hun eigen groenten te verbouwen. Dit vanuit de gedachte hiermee een gezond voedingspatroon te stimuleren. Vanuit de schoolkeuken kan de leerlingen minimaal één gezonde maaltijd per dag worden aangeboden. De keuken zal worden gerund door een team van moeders: Dil Maya Shrestha, Laxmi Shrestha en anderen om te ondersteunen.
– Computerlokaal / bibliotheek: deze ruimte zal worden ingezet voor het onderwijs aan de kinderen, maar krijgt ook een gemeenschapsfunctie. In Nepal is een uitgebreid e-learning studieprogramma beschikbaar voor alle leeftijdsniveaus, inclusief educatiematerialen voor onderwijzers, zowel in het Nepalees als in het Engels. Er is overleg met de Nederlandse stichting Thang voor de inrichting van de bibliotheek functie. Dabaki Shrestha leidt dit onderdeel.
– Lerarenverblijf: docenten komen soms van ver en hebben niet direct huisvesting in Sailung. Middels een ingericht verblijf zal het wat makkelijker worden om docenten naar Sailung te trekken.

children making music
builders in action

De bouw, de lassers en muurtjes stapelen

Om nog in herinnering te roepen: met bijdragen van sponsors en een nieuwe bijdrage van de Wilde Ganzen konden we al direct na de oplevering van de school het groene licht geven om fase 2 in te gaan: de bouw van extra lokale en het sanitair gebouw. De bouwers die het schoolgebouw hebben neergezet waren ook weer in te huren voor de nieuwe opgave.
Begin januari zijn ze terug gegaan naar hun dorp om hun nieuwjaar op 14 januari te vieren. Ze zouden na 2 weken terug komen, maar wegens corona en daarna heftige sneeuwval in de bergen zijn ze bijna 6 weken weggebleven. 10 Februari waren de bouwers weer present in Sailung. Gelukkig waren Krishna en Makar in staat geweest om net voor de lock down door corona alle benodigde materialen te kopen. Zo konden de bouwers bij terugkeer direct aan de slag. Alle muren in het schoolgebouw en het sanitairgebouw zijn ondertussen gebouwd. Ook is het meeste stucwerk al gedaan. Nu nog de afwerking en inrichting van het sanitairgebouw.
De twee lassers die al eerder goed werk leverden zijn weer een weekje uit Kathmandu gekomen. Ze hebben de roestvrij stalen railingen op het schoolgebouw gemaakt, een aantal rekken voor schoenen gelast en palen voor de afrastering van het schoolterrein.
En dan moeten we nog even stilstaan bij al het werk dat is verricht door een groep van meer dan 10 mannen uit de gemeenschap voor het aanbrengen van afscheidingsmuren rondom en op het terrein. Meer dan 20 vrachtwagens met grote brokken steen, verkregen van de lokale boswachterij, zijn er in verwerkt. Echte stapel kunstwerken.

SEPTIC BUNKER

Donateurs, sponsorkinderen, kookkachels


We hebben de afgelopen tijd weer vele donaties mogen ontvangen. Daarvoor hartelijk dank aan allen die het project hiermee ondersteunen!
Ook kunnen we vermelden dat de Protestantse Gemeente Sassenheim de vazen collecteopbrengst van het eerste kwartaal dit jaar aan het project zal doneren. Daarnaast staat de 40-dagenaktie van de kerken Blaricum Eemnes Laren in het teken van “Moeder en Kind – onze zorg” t.b.v. vervolgprojecten.
Het aantal sponsoren voor de studiebijdrage voor kinderen is met 3 toegenomen tot 20. Dat is heel mooi nieuws. Helaas zijn nog steeds kinderen waarvan de familie hun schoolbijdrage niet kunnen betalen.

De december kookkachelactie is zeer succesvol verlopen. Er zijn 30 kookkachels besteld welke de komende weken zullen worden geleverd. Hieronder de maker met zijn eerste resultaten.

stove maker at home
stove maker at home

Zeecontainer transport


Inmiddels hebben we in Nederland al schoolmeubilair, lesmaterialen, (kinder)kleding, naaimachines, computers, beamers, medische spullen en andere zaken verzameld om de school en de gemeenschap te ondersteunen. Dit project doen we in samenwerking met Nepal Federatie Nederland. Op deze manier is het mogelijk dat ook andere stichtingen spullen naar hun projecten in Nepal kunnen versturen.
Er is besloten om eind maart 2022 een 20 voet zeecontainer met de boot naar Calcutta (India) te verschepen vanwaar het verder per trein tot net over de grens in Nepal kan worden geleverd. Daar zullen de spullen op kleine vrachtwagens moeten worden overgeladen om naar de locaties in de bergen te brengen. Het is wel een prijzig project, maar we zien het ook als een leerproject om bij succes te kunnen herhalen.

Medische post


Het schoolbestuur, de gemeenschap en bouwteam hebben aangegeven dat ze zich graag toeleggen om zich in te zetten voor de realisatie van de Medische Steunpost als we de sponsoring van het project rond kunnen krijgen. Op dit moment moeten de mensen soms wel meer dan 2 uur lopen om bij de eerste volwaardige medische post te komen. Soms zelfs met de vrouw op de rug.
Wij hopen ook voor dit project op uw financiële steun zodat we medio 2022 groen licht kunnen geven voor de start van dit nieuwe project. De bouwtekeningen zijn al beschikbaar gesteld door VDC. Hierbij wordt uitgegaan van woonruimtes voor 2 verpleegsters op de boven verdieping en op de begane grond een verloskamer, een ziekenkamer, toiletruimte, spreekkamer voor de dokter, voorraadkamer en technische ruimte.

design health post

Jaarrekeningen


De penningmeester heeft in samenwerking met de accountant de jaarverslagen voor 2020 en 2021 opgemaakt. Beide jaarverslagen zijn toegevoegd aan de website.

Hoe verder


Half april gaan 2 leden van de stichting naar Nepal. Krishna en het bouwteam doen er alles aan om dan alle bouwactiviteiten klaar te hebben en ook de keuken in gebruik te nemen.
Tijdens het bezoek zal met de gemeenschap en politieke leiders worden overlegd over de opzet van een driejarenplan met onderwerpen als continuïteit van opleiding, zelfredzaamheid van de school, regionale bibliotheek functie, opleiding voor volwassenen, medisch steunpunt, water voorzieningen en alle bijbehorende prioriteiten. Een druk programma.

 

Namasté en mocht je na het lezen van deze nieuwsbrief vragen hebben kun je mij of één van de andere bestuursleden persoonlijk benaderen.

Met hartelijk groet namens het bestuur,
Jan Post

jan.post@sailung.nl

Deel dit nieuwsbericht

nl_NL