Nieuwsbrief juni 2022
www.sailung.nl

Beste lezer,

Ongelofelijk hoeveel er al weer te melden is na de nieuwsbrief van 3 maanden geleden. Hoewel de nieuwe school nog geen half jaar in gebruik is wordt nu de impact van het imposante geheel al duidelijk in de activiteiten en interesse in en rondom de school.

Bezoek aan de school

Rond de afsluiting van het schooljaar en het bezoek van bestuurslid Jeannet Diteweg en haar man Marcel in april is er een groot feest geweest op school, waarbij de school uitbreiding officieel geopend is met het doorknippen van een lint, met bezoek van bestuurders en belangstellenden uit Sailung, en met alle kinderen en ouders. De kinderen hielden toespraakjes en er werden prachtige Nepalese dansen opgevoerd. Daarna een uitgebreide Nepalese maaltijd voor iedereen. Het was een bijzonder warm welkom voor de delegatie uit Nederland en een vrolijk feest. Zichtbaar is het plezier dat de kinderen beleven en de positieve ondersteuning die er vanuit de ouders is. Een school waar kinderen kunnen groeien en bloeien. Naast het bezoek aan verschillende families hebben Jeannet en Marcel veel gelegenheid gehad om de ontwikkeling van de school en de opzet van het 3 jarenplan (zie ook hierna) met het lokale bestuur te bespreken.

Afronding 2de fase

Eigenlijk toch wel bijzonder dat we kunnen melden dat het bouwteam naar huis is en de bouwactiviteiten gereed zijn. Een prachtige uitbreiding van het schoolgebouw met de schoolkeuken , computerlokaal, lerarenkamer en extra lokalen. Het sanitair gebouw  is wel in zeer groot contrast met wat er tot nu toe beschikbaar was  Door het gebruik van degelijke materialen, keramiek toiletvoorzieningen, rvs wasbakken en aluminium deuren, is het voorbereid op de toekomst.  Het schoolplein is geëgaliseerd en voor de veiligheid omgeven door een hek ter afscheiding van de bijna 3 meter lagergelegen velden en andere terreinen.
Zo was het met z'n allen in de rij
Sanitair gebouw, voorzien van 7 toiletten , 5 urinoirs, 5 wasbakken en  2 douches

Er is een overschrijding van het budget van ruim 10% (circa €6000,-) met name veroorzaakt door de onvoorziene extra zware en diepe fundering voor het sanitair gebouw, prijsverhogingen van materialen en de extra arbeid en materiaal benodigd voor het veilig maken van het school terrein.
Alle lokalen zullen worden voorzien van vloerbedekking waardoor er veel minder stof in de lokalen is, minder kou die optrekt vanaf de vloer en de akoestiek verbeterd. De kinderen laten hun schoenen nu buiten in rekken en hebben slippers gekregen voor gebruik in de lokalen. Met dank aan de Rotary Noordwijk en omstreken die dit mogelijk heeft gemaakt.

Internet

En voor die gene die het nog niet heeft meegekregen, de school is aangesloten via glasvezelnetwerk op het internet, jaren eerder dan verwacht. Hierdoor is de noodzaak voor de satellietschotel vervallen. De eerste digitale lessen zijn al met behulp van een beamer die Marcel en Jeannet hadden meegenomen verzorgd.  In de container (waarover hier na meer) zit nog een hele lading meubels en computers om het computerlokaal te vullen. Als dat allemaal geïnstalleerd is wordt bekeken of vanuit Sailung video verbinding kan worden gemaakt met een aantal scholen in Nederland.

Al met al kunnen we zeer tevreden terugkijken op de uitvoering en begeleiding van de 2de fase.
Extra activiteiten

Afgelopen maanden is er al een aantal extra activiteiten georganiseerd.
Enkele deskundigen vanuit de agrarische sector uit Kathmandu zijn geweest om een lezing te geven voor het promoten van de teelt van bloemkool in plaats van groene kool. Dit zal meer op gaan brengen.
Krishna is op school geïnterviewd door documentairemakers van de lokale omroep. Daarbij hebben we ook prachtige drone opnamen gekregen van het schoolgebouw.  
Er is een medisch initiatief geweest om de kinderen van school en omgeving tot 12 jaar gratis in te enten tegen buiktyfus. 
We mochten vanuit de Nederlandse stichting Thang [ www.stichtingthang.com ] 150 kinderboeken inbrengen in de school als start van een echte bibliotheek. Het enthousiasme waarmee de boeken ontvangen zijn is hartverwarmend. 

De schoolbus en de 100ste leerling

Er was al wel eens over gesproken maar als er dan ineens een berichtje komt dat er een heuse schoolbus is geregeld op zo’n 200 km vanaf Sailung dan is toch eenieder blij verrast. Vanuit een verder afgelegen gemeenschap was aangegeven dat men erg geïnteresseerd was om hun kinderen ook naar de KLES (Kids Learning English School in memory of Ton) te laten gaan maar dat de afstand voor de kinderen te groot was om te lopen. Even is er gekeken naar het aanpassen van een vrachtwagentje voor het vervoer van kinderen. Het schoolbestuur heeft geconcludeerd dat met de komst van een schoolbus ook de toestroom van kinderen kan worden uitgebreid vandaar dat men achter een bus is aangegaan. En wat voor een. Prachtig opgeknapt en overgespoten in de schoolkleuren en de naam groot op het voorraam.

Dit alles heeft ertoe geleid dat afgelopen week de 100ste leerling is aangemeld en dat het aantal nieuwe aanmelding voor het nieuw schooljaar de 30 is overstegen. We zitten nu op een totaal van bijna 110 leerlingen, ruim een jaar eerder dan verwacht. Ook de nieuwe juffrouw Minita  komt met de bus naar de school.  [op de foto veel nieuwe leerlingen nog zonder uniform)

Kookkachel project december

In de nieuwsbrief van afgelopen december is een oproep gedaan om gezinnen te ondersteunen met de donatie van een kookkachel ter vervanging van het open vuur in de woonruimtes waar op wordt gekookt. Afgelopen maand zijn er 30 kookkachels gereed gekomen en afgehaald om te worden geïnstalleerd. Hiermee besparen de gezinnen bijna 50% stookhout en zijn ze verlost van de rookoverlast in hun woonruimtes. Fijn dat dit gerealiseerd kon worden door uw steun. Wat wel erg sneu was, is dat bij een van de gezinnen, die een nog niet geïnstalleerde kookkachel hadden gekregen, ’s avonds hun huis met gehele inboedel, koe, geiten en schuur afbranden ten gevolge van het openvuur in de woonruimte. Hiervoor was geen verzekering maar gelukkig is er vanuit de gemeenschap wat financiële steun aan de gedupeerden.

Sponsorkinderen

Met de groei van het aantal leerlingen groeit ook het aantal waarvan de ouders te arm zijn om een schoolbijdrage te betalen. Dus mocht u of een van u vrienden of kennissen nog een schoolkind en daarmee de school financieel willen ondersteunen dan bevelen we dat van harte aan.

Het vervolg:

Nu het eerste doel, het realiseren van een goede school, zijn beslag heeft gekregen is er in overleg met het bestuur uit Sailung en Nederland gewerkt aan het opstellen van een 3 jarenplan om zoals in de doelstellingen van de stichting is gesteld: de sociale en economische situatie van kinderen en volwassen in Sailung te verbeteren. Hiervoor zijn de volgende kernpunten gedefinieerd:

1.    Educatieve programma’s   De school zal gebruikt gaan worden voor educatie. Naast educatie van de kinderen ook educatie voor volwassenen. Zoals: vrouwen onderwijsprogramma, landbouw kennisoverdracht, naailessen, lees en schrijfprogramma voor volwassenen, internet toegang faciliteit.

2.    Landbouw De economische betekenis van de lokale landbouw is groot. Logisch dus dat wordt gezocht naar manieren om hier meerwaarde te creëren. Zoals: koelhuis faciliteit, waterretentie, verbeterprogramma teelten.

3.    Gezondheid Al eerder is aangegeven dat er vanuit de regio een verzoek is gekomen om in de nabijheid van de school een medisch centrum te realiseren, als satelliet van een groter netwerk van centra. Het zou dan gaan om het bekostigen van de bouw en inventaris. Voor deze vraag willen we de tijd nemen om de organisatiestructuur beter te begrijpen, zicht te krijgen op exploitatie en een beeld te krijgen van bijdragen van derden.

4.    Duurzaamheid  Er lijken goede mogelijkheden te zijn om aandacht te besteden aan duurzame energieopwekking, hergebruik e.d. Alhoewel de consumptie van energie en grondstoffen in geen verhouding staat tot onze leefstijl, is aandacht hiervoor overal en altijd noodzakelijk.

o    een duurzame energievoorziening voor de school met zonne-energie;

o    een duurzame energievoorziening middels waterkracht;

o    gebruik van organisch restmateriaal naar b.v. biogas;

5.    Ecotoerisme Vlak bij de school is de start van een aangelegd pad naar de top van de berg Shailung (3146 meter) “hoog Shailung”, dat van historisch, religieus, en cultureel belang is. Het is bekend als het geloofscentrum voor boeddhisten, hindoes, christenen en niet-boeddhisten. De Kathmandu Post omschreef het in 2021 als: “Het majestueuze Shailung kan een zeer belangrijke toeristische attractie worden in het Dolakha’s district.” Wie weet zien we u nog een keer op bezoek komen in Sailung. Voor het goed uitvoeren van het meer jarenplan zijn we op zoek naar mensen met kennis van bovenstaande gebieden die zich bij het bestuur als adviseur willen aansluiten.

De container

De container welke gevuld is met veel schoolmeubilair, leermiddelen, computers, volwassenen-, kinderkleding en meer is al bijna in Nepal. Verwacht wordt dat de spullen half juni in Sailung aan zullen komen.  Om te helpen bij het (op)lossen van container puzzel, 3 jarenplan bespreken met betrokkenen ( nieuwe burgermeester, nieuwe bestuursleden,….) zal Jan Post namens het bestuur in juni een bezoek brengen aan Sailung.

Namasté en mocht je na het lezen van deze nieuwsbrief vragen hebben kun je mij of één van de andere bestuursleden persoonlijk benaderen.
Met hartelijk groet namens het bestuur,

 

Jan Post
jan.post@sailung.nl

Deel dit nieuwsbericht

nl_NL