Nieuwsbrief December 2022

Nieuwsbrief  | december 2022"

Yesss....we gaan naar een mooie school!!! "

Wat zal 2023 gaan brengen?

Beste Lezer,

Iedere keer als we het verhaal delen over het project in Sailung is het voor ons nog steeds verbazingwekkend dat 2,5 jaar geleden er alleen nog maar een 3-tal golfplaten klaslokaaltjes stonden waarin ruim 40 kinderen les kregen. En nu staat er een volwaardig ingericht schoolgebouw waar 105 kinderen les krijgen van een 6-tal docenten. Uw donaties en een fantastisch team in Sailung hebben die uitzonderlijke klus geklaard. Namasté!!

Ontvangst van Sagar bij de school, november 2022

Sagar is op familiebezoek geweest in Sailung en logeerde bij Krishna en Shanti. In deze periode was er schoolvakantie vanwege Dashain, maar hij is net voor de terugreis toch nog even op de school geweest. Hij ziet, omdat hij regelmatig hier op bezoek is, hoe de kinderen opbloeien van het samen naar school gaan en het leren van nieuwe dingen.

de klas mooi ingericht met de schoolmeubeltjes die met de container zijn gekomen

“Sailung aan het woord”

Bikash (leerkracht op de school sinds dit schooljaar) en Krishna (principal) houden een kort praatje zo net voor de kerstvakantie.
The team from KLES Ton Memorial School Sailung wish you Merry Christmas and Happy New Year

Nieuws uit Sailung

 In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat de bouwwerkzaamheden zijn afgerond en de container met vooral schoolspullen is gearriveerd. De container was met zoveel dozen gevuld dat er steeds verassingen waren. Zo ook een doos met vingerverf. Hiermee konden alle kinderen ervaren hoe je je hand kunt afdrukken. Superleuk.

De bus rijdt zijn dagelijkse route om de kinderen van huis naar school te brengen en visa versa. De kinderen komen met veel plezier 6 dagen per week naar school mits het weer dat toelaat. In het regenseizoen was het een aantal dagen onmogelijk om de bus te laten rijden. Er zijn toen lessen verzorgd in een ruimte van het VDC-gebouw in de lagergelegen gemeenschap.
In december is het schoolplein verhard met plavuizen welke in een hoger gelegen dorp ooit als dakbedekking werden gebruikt. Na de grote aardbeving in 2015 zijn de “dak” plavuizen voor de veiligheid vervangen door golfplaten. Iedereen was blij met de deal en het scheelt veel modder in de klassen tijdens de regenachtige dagen.

De laatste week voor kerst hebben de kinderen een proefwerkweek waarbij ze voor alle vakken een test krijgen. De resultaten worden verwerkt in een geprint overzicht met de scores van het kind en de score tov de andere kinderen in de klas. Met kerstmis hebben ze een week kerstvakantie. Na de kerstvakantie krijgen ze het score-overzicht mee naar huis.
Het bijzondere is dat er veel ouders zijn die helaas de resultaten zelf niet kunnen lezen omdat ze geen enkele vorm van onderwijs hebben gehad. De kinderen kunnen het dan veelal wel uitleggen.
Mooi om samen te kunnen zien hoe de kinderen en de Ton Memorial School in Sailung zich zo kunnen ontwikkelen.

20221222-Merry-Christmas-GRACE

Programma 2023

Nu het eerste doel, het realiseren van een goede school, zijn beslag heeft gekregen is er in overleg met het bestuur in Sailung en in Nederland gewerkt aan het opstellen van een 3 jarenplan om zoals in de doelstellingen van de stichting is gesteld: de sociale en economische situatie van kinderen en volwassen in Sailung te verbeteren.
Hiervoor zijn de volgende kernpunten gedefinieerd:

1. Educatieve programma’s
Naast educatie van de kinderen ook educatie voor volwassenen.
Zoals: vrouwen onderwijsprogramma, landbouw kennisoverdracht, naailessen, lees en schrijfprogramma voor volwassenen, internet toegang faciliteit.

2. Gezondheid: medische post annex geboortecentrum
Het is een grote wens van de gemeenschap in Sailung om een goed uitgeruste medische post dichtbij te hebben, zodat er ingespeeld kan worden op acute medische situaties. Zoals bijvoorbeeld complexe bevallingen.
De VDC (Village Development Committee) heeft grond beschikbaar gesteld en deze ook geëgaliseerd, en ook een zandweg ernaartoe aangelegd.
Afspraken over het bouwen van de post zijn inmiddels op papier vastgelegd.
Op de foto ziet u de chairman de stukken ondertekenen.
Zoals aangekondigd zou de Interkerkelijke gemeenschap Laren-Blaricum-Eemnes middels hun 40-dagenaktie de bouw van het medische steunpunt annex geboortecentrum ondersteunen. Maar wat waren we blij verrast toen het bedrag voor de steun ons medegedeeld werd: €25.000. Daarvoor een bijzonder dank.

Chairman Mr. Dhana Bahadur Tamang
Hierboven kunt u zien waar de health post gebouwd gaat worden.

3. Landbouw
De economische betekenis van de lokale landbouw is groot. Logisch dus dat wordt gezocht naar manieren om de opbrengst te verbeteren waardoor de economische situatie groeit (en daardoor ook weer de mogelijkheid dat meer gezinnen zelf de schoolbijdrage kunnen betalen).
Stap voor stap willen we in beeld krijgen wat de potentie is van het gebied qua bodem, klimaat en omstandigheden. Maar ook hoe de lokale boeren geïnteresseerd kunnen raken in een nieuwe aanpak en hoe we nieuwe kennis en teeltmethoden kunnen overdragen. Het is duidelijk dat we daarbij sterk moeten samenwerken met lokale partijen die al vaker met dat bijltje gehakt hebben. Gelukkig zijn er veel organisaties die zich daarop hebben toegelegd. We brengen dat momenteel in kaart en voeren gesprekken met deze organisaties.
In maart dit jaar heeft al een eerste kennissessie plaatsgevonden, waarbij een groot aantal boeren aangaf interesse te hebben in vernieuwing van hun aanpak. Een goede voedingsbodem lijkt daarmee gelegd.

4. Duurzaamheid
Er lijken goede mogelijkheden te zijn om aandacht te besteden aan duurzame energieopwekking, hergebruik e.d.
Alhoewel de consumptie van energie en grondstoffen in geen verhouding staat tot onze leefstijl, is aandacht hiervoor overal en altijd noodzakelijk.
-> een duurzame energievoorziening voor de school met zonne-energie;
-> een duurzame energievoorziening middels waterkracht;
-> gebruik van organisch restmateriaal naar b.v. biogas;

Kunsttentoonstelling

Toeval (maar wat is toeval?) bracht een van de belangrijkste kunstenaars van Nepal op ons pad. Ragini Grela Upadhyay is met haar Love Foundation ondertussen ook internationaal doorgebroken. Tentoonstellingen in Azië, Europa, en nu ook verzoeken om in New York haar werk te laten zien. Wij hebben al een tijdje contact met haar en broeden op een plan om haar in mei 2023 naar Nederland te halen om haar hier te laten exposeren. De opbrengst van de tentoonstelling komt dan voor een deel ten goede aan onze Stichting. We zijn nog volop op zoek naar een geschikte plek en hopen uiteraard dat we u in een volgende nieuwsbrief te laten weten dat dat gelukt is!

Ragini Grela Upadhyay Welt museum Wenen 2019

Sponsorkinderen

Met de groei van het aantal leerlingen groeit ook het aantal leerlingen waarvan de ouders te arm zijn om een schoolbijdrage te betalen. Sinds de vorige nieuwsbrief hebben zich 10 nieuwe sponsoren gemeld. Op dit moment zijn er nog zes kinderen waar we een sponsor voor zoeken. Dus mocht u of een van u vrienden of kennissen nog een schoolkind en daarmee de school financieel willen ondersteunen dan bevelen we dat van harte aan.

Sony, Sukriya, Sudichya, Sakira, Anju, Ranuka gaan nu toch ook naar school
School picknick Hoog Shailung

Kom je het bestuur versterken??

Voor het goed uitvoeren van het bovenstaande meerjarenplan zijn we op zoek naar mensen met kennis van bovenstaande gebieden (educatieve programma’s, healthpost, landbouw, duurzaamheid) die zich als adviseur bij het bestuur willen aansluiten.

Namasté en mocht je na het lezen van deze nieuwsbrief vragen hebben kun je mij of één van de andere bestuursleden persoonlijk benaderen.
Met hartelijk groet namens het bestuur,

Jan Post , Voorzitter jan.post@sailung.nl

Wilt u Sailung steunen om verder te ontwikkelen?

Klik dan op onderstaand Doneerbutton.
Dan wordt u doorgeleid naar de website.

Uw steun zorgt voor blijvende ontwikkeling!

Deel dit nieuwsbericht

nl_NL