De School

oprichting

De basis voor de school is gelegd door Krishna Shrestha. Krishna is geboren en getogen in Sailung, in het district Dolakha, Nepal. Krishna heeft gestudeerd in Kathmandu en daar zijn master sociaal werk behaald. Al tijdens zijn studie hielp hij kinderen met hun huiswerk in het hostel waar hij woonde. Na zijn afstuderen heeft hij gewerkt voor verschillende organisaties die mensen en kinderen met een beperking helpen met hun toegang tot onderwijs en het bouwen aan een betere toekomst. Krishna deed ervaring op met lesgeven en ontdekte zijn passie en missie voor het verbeteren van onderwijs.

Klachten van ouders

Vanuit deze overtuiging begon Krishna in 2016 een school aan huis in zijn geboorteplaats Sailung, waarbij hij onderwijs gaf aan 20 leerlingen. Ook Krishna’s vrouw Shanti hielp met lesgeven. Shanti komt uit hetzelfde district en heeft na haar studie wiskunde in Kathmandu op meerdere publieke en private scholen gewerkt. De thuis educatie van Krishna valt op bij veel ouders uit de regio en zij adviseren hem zijn eigen school te openen. Op dat moment zijn er een aantal basisscholen in Sailung, welke door de overheid worden gefinancieerd. Krishna hoort veel klachten van ouders en kinderen over dit onderwijs. Er lijkt weinig geleerd te worden op school. Krishna besluit onderzoek te doen naar het onderwijs in de regio en komt tot de conclusie dat kinderen in deze regio beter onderwijs verdienen.

School at home Sailung 2
Eerste schoolklas thuis bij Krishna en Shanti
IMG 2117
ook buiten les

Kwaliteit – Community school

Krishna besluit een community school op te richten. Hiervoor krijgt hij steun van de lokale gemeenschap, diverse politieke partijen, de andere scholen in de regio van Sailung en een aantal Nederlandse donateurs. Krishna noemt de school ‘Kids Learning Englisch School’ (K.L.E.S.) en bouwt de school op eigen grond in zijn geboortedorp. Hoewel er openbare scholen in de regio zijn waar men gratis naar school kan gaan kiezen toch veel mensen voor de K.L.E.S. wegens bewezen kwaliteit in afgelopen jaren ten opzichte van de openbare scholen. Er zijn zelf kinderen die een uur lopen naar de school terwijl de openbare school 5 minuten vanaf hun huis is.

de opening

Op 2 april 2017 wordt K.L.E.S. geopend, het is de eerste non-profit, openbare basisschool in Sailung waar arm, rijk en alle geloven en achtergronden samenkomen. 

De gedachten aan het bouwen van een echte school beginnen steeds verdere vorm aan te nemen. Eind 2017 is het duidelijk dat Marcel en Ton een wandeltocht in Nepal zullen gaan maken en nadien bij Krishna in Sailung op bezoek zullen komen om de plannen van het nieuwe schoolgebouw te bespreken.

opening nieuwe school 2017 Sailung
feestelijke opening van de school
KLES added In the Memory of Ton van den Brink March 2018

Dat liep allemaal anders dan gedacht. Toen Krishna vernam dat Ton in de bergen was verongelukt is hij  achter op de motor bij Makar in een record tijd naar Kathmandu gereden om Marcel waar mogelijk bij te staan.

In de weken erna heeft het schoolbestuur als eerbetoon aan Ton de naam van de school aangevuld met:  In the Memory of Ton van den Brink.

we gaan verder

Nu 2 jaar later in 2020 is er een businessplan voor de school met een bijbehorend bouwplan voor een nieuw deugdelijk schoolgebouw met 12 lokalen te bouwen in de periode 2020-2024. Dit kunnen we alleen samen realiseren met behulp van alle donaties.

School sailung design
Ontwerp Schoolgebouw K.L.E.S. In Memorial of Ton van den Brink

Eerste fase

Er is met een drietal bouwbedrijven overleg geweest tav de mogelijkheden en kostenbegroting voor het bouwen van het nieuwe schoolgebouw in een tweetal fasen.

Uiteindelijk is gekozen om met lokale bouwers het project te gaan doen. Een gedetailleerde kosten-begroting is beschikbaar.

# Werkdagen1200
cement zakken1225
bakstenen18608
 etc  etc 

De kostenbegroting resulteert in een totaalbedrag voor de EERSTE FASE van bijna €75.000,-  

Nieuwbouw KLES fase 1
eerste fase, 8 lokalen in 2 etages

School locatie : 27°34’19.9″N  85°59’55.0″E  Lat/Long 27.572200, 85.998600 

nl_NL
de_DE en_US nl_NL